Maatregelen Corona

Vanaf 1 juni 2020 verzorgen wij weer klassikale cursussen op locatie. Hier lichten wij toe hoe wij dit veilig en verantwoord organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen.

Onze klassikale cursussen voldoen volledig aan de RIVM-maatregelen

  • Wij werken alleen samen met accommodaties met een corona-protocol en wij zien zelf steekproefsgewijs toe op de naleving hiervan. Voorafgaand aan de cursus krijg je als deelnemer dit protocol toegestuurd.
  • Wij letten op zaken als schoonmaak van algemene ruimtes, looproutes en catering.
  • We werken met kleinere groepen dan voorheen, zodat we onderling voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Deelnemers en docenten met klachten blijven thuis.
  • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.
  • De eerste klassikale cursussen ‘op afstand’ zijn goed en naar ieders tevredenheid verlopen. Op de foto zie je hoe de huidige klassikale setting eruit ziet.

Online cursusaanbod

Daarnaast hebben we de afgelopen tijd met succes de omslag gemaakt naar online lesgeven. Wij maken daarbij gebruik van het platform WebEx. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct via de chat worden gesteld. Wij hebben dit voorjaar goede ervaringen gehad met de online cursussen en opleidingen. Klassikale cursussen en onderlinge interactie genieten echter nog steeds onze voorkeur én die van onze cursisten, maar we hebben hiermee een goed alternatief.

In het geval van aangescherpte maatregelen (bijvoorbeeld door een tweede corona-golf) zullen wij de cursussen zoveel mogelijk online door laten gaan. Uiteraard word je hierover tijdig geïnformeerd. 

Wij helpen je graag

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op via 015 278 46 18 of info@paotm.nl.
 

None