Kortingsregelingen

Van PAO Techniek en Management

PAOTM verleent korting op de cursusprijs aan bepaalde groepen. Hieronder volgt een opsomming van onze standaard kortingsregelingen. Naast deze standaard kortingen is het mogelijk dat er voor bepaalde cursussen een speciale korting van toepassing is. Deze speciale kortingen zijn niet te gebruiken in combinatie met andere kortingsregelingen en gelden alleen voor volledig betalende cursisten.

Voor alle kortingen geldt: u dient bij aanmelding zelf duidelijk aan te geven dat u in aanmerking komt voor een korting en waarom u daarvoor in aanmerking komt.

Definities en randvoorwaarden

 • Reguliere cursusprijs: de basisprijs van een PAOTM-cursus, zonder extra kosten voor literatuur, diner, excursie of overnachtingen.
 • Reguliere cursus: cursussen van PAOTM die geen opleiding, leergang, symposium, mastercollegeserie zijn of niet in samenwerking met andere cursusaanbieders georganiseerd zijn. 
 • Niet-reguliere PAOTM-cursus: opleidingen, leergangen, symposia, mastercollegeseries en cursussen georganiseerd in samenwerking met andere cursusaanbieders.
 • Indien de cursussen overtekend dreigen te raken, krijgen volledig betalende cursisten voorrang.
 • Kortingen kunnen niet worden gestapeld. Eén korting tegelijk.
 • In afwijkende situaties beslist de betreffende programmamanager van PAOTM.
 • Tijdelijke acties kunnen afwijken van de hier vermelde voorwaarden. 

Kortingsregelingen

Cursusleiders

 • Cursusleiders van PAOTM mogen tijdens de door hen geleide cursus één relatie of collega als introducé meenemen met 50% korting op de reguliere cursusprijs. De introducé wordt als cursist ingeschreven. De normale cursusprijs wordt berekend, waarna er een korting wordt berekend bij de inschrijving.

Docenten

 • Docenten van PAOTM mogen tijdens cursus waarin zij doceren één relatie of collega als introducé meenemen met 25% korting, mits de introducé zich inschrijft voor de volledige cursus of een cursusmodule. De introducé wordt als cursist ingeschreven. De normale cursusprijs wordt berekend, waarna er een korting wordt berekend bij de inschrijving.

Studenten 

 • Voltijds studenten van universiteiten en hogescholen krijgen 75% korting op de reguliere cursusprijs van reguliere PAOTM-cursussen. Zij moeten een actueel bewijs van inschrijving meesturen. 

Promovendi, AIO’s of PhD’s

 • Promovendi, AIO’s en PhD’s krijgen 50% korting op de reguliere cursusprijs van reguliere PAOTM-cursussen. Voor niet-reguliere cursussen geldt een korting op aanvraag. 

Medewerkers TU Delft, docenten en hoogleraren andere universiteiten en hogescholen 

 • Medewerkers van TU Delft en docenten en hoogleraren van andere onderwijsinstellingen krijgen 50% korting op de reguliere cursusprijs van reguliere PAOTM-cursussen.

KIVI 

Het KIVI was één van de oprichters van PAOTM. Aangezien PAOTM het belang van een krachtige beroepsvereniging onderschrijft, ondersteunt zij de activiteiten en doelstellingen van KIVI, de beroepsvereniging van en voor ingenieurs. PAOTM en KIVI werken nauw samen om ingenieurs te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Een cursus van PAOTM draagt niet alleen bij aan uw persoonlijke ontwikkeling maar vergroot ook uw waarde op de arbeidsmarkt. In het verlengde hiervan liggen de activiteiten van het KIVI; zij ondersteunt zo’n 23.000 technici in hun loopbaan en behartigt de belangen van de beroepsgroep. KIVI kan ook voor u een waardevolle partner zijn in uw carrière. 

PAOTM biedt samen met KIVI voordeel aan PAOTM-cursisten: 

 • Nieuwe KIVI-leden: gratis KIVI-lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar.
  Als PAOTM-cursisten zich aanmelden aan als lid van KIVI, betalen PAOTM en KIVI het lidmaatschap tot het eind van het lopende kalenderjaar.
 • Bestaande KIVI-leden: korting op contributie voor het lopende kalenderjaar. 
  Als bestaande leden van KIVI deelnemen aan een PAOTM-cursus, ontvangen zij een deel van de KIVI-contributie terug. Zij krijgen bij inschrijving voor een PAOTM-cursus van tenminste twee dagen € 50 korting op het KIVI-lidmaatschapsgeld voor het lopende kalenderjaar. Bij PAOTM-cursussen met een prijs van meer dan € 1300 wordt € 100 korting op het KIVI-lidmaatschapsgeld gegeven. Dit aanbod is geldig tot 6 maanden na afloop van de gevolgde PAOTM-cursus. 

Op www.kivi.nl vindt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van KIVI. Ter kennismaking kunt u eventueel gratis en vrijblijvend een informatiepakket aanvragen. KIVI heeft diverse vakafdelingen die hun leden de gelegenheid geven op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied.