Cursus

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies

Wettelijke kaders, gebouwen en bruggen

De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeel je een constructie en hoe ga je constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Het gaat in deze cursus vooral om de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moeten worden en waar de juridische verankering te vinden is. Toepassing van de NEN 8700, NEN 8701 en NEN 8707 staat daarbij centraal.

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken.

In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Wettelijke randvoorwaarden constructieve veiligheid

Tijdens deze cursus:

 • Leer je welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de wetgeving voortvloeien met betrekking tot het aspect constructieve (brand)veiligheid; een en ander onderscheiden naar de verschillende bouwpartijen 
 • Maak je kennis met verschillende wettelijke documenten zoals het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht 
 • Maak je kennis met de Eurocodes en hun rol bij de beoordeling van bestaande bouw 
 • Leer je optimaal gebruik te maken van de normbladen NEN 8700, NEN 8701 en NEN 8707, waarbij tevens belangrijke verschillen tussen het ontwerpen van een nieuw te bouwen bouwwerk en het beoordelen en/of veranderen van een bestaand bouwwerk worden uitgediept 

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit twee modules die ook los te volgen zijn:

 

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.
 

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Risicoanalyse in de civiele techniekVerkeersbelastingen: de stap naar de toekomstNieuwe Eurocode 0: Grondslagen of Nieuwe Eurocode 1: Belastingen op constructies

Deel deze pagina

 • Modules
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. N.P.M. Scholten (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Ing. A. de Vries (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO MEC-Bouwlab)
  Cursusdata: 20, 21 en 28 september 2023 (vol)
  Dagindeling: 9:30-16:30
  Locatie: TU Delft gebouw X
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Studiepunten: 9 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1: Woensdag 20 september – Algemeen

  De Wettelijke kaders
  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

  Uitleg NEN 8700/8701
  Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft / TNO

  Case 1: Dakkapel
  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

  Case 2: Uitbouw en inleiding 
  Case 3: Balkon huiswerk

  Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw 

   

  Dag 2: Donderdag 21 september – Gebouwen

  Uitleg 8707
  Case 4: Scheefstaande woning/Hergebruik fundering

  Ir. A. Grashuis, RWS
  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft/ TNO

  Case 5 en 6: Hergebruik kantoor
  Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw 

  Case 7: Gebruik monumentaal agrarisch gebouw als restaurant en 
  Case 8: Bestaande kas als winkel als uitwerking van de functionele omschrijving en evaluatie

  Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving bouw
  Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft/ TNO

   

  Dag 3: Donderdag 28 september – Bruggen

  Betonnen Bruggen 
  Ir. G.G.A. Dieteren, TNO        

  Verkeersbelasting en veiligheidseisen
  Dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen, TNO

  Stalen Bruggen 
  Ir. F.J. van Dooren, RWS        

  Afsluiting
   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Zeer leerzaam en praktisch toepasbaar.”
  Jasper van Gils (G.J.M. Bouwadvies BV)
  “Praktische vertaling van lastig te lezen en interpreteren wet en voorschriften.”
  Pieter Bout (Arcadis)
  “Goed voor kennisopbouw regelgeving. Lijkt simpel en is het niet: neus op feiten dat ik meer van regelgeving moet weten.”
  Bianca Derkzen (Rijksvastgoedbedrijf)
  “Leerzaam met nuttige cases.”
  Dennis Woudenberg (Royal Haskoning DHV)
  “Zeer interessant en nuttig (veel aanvullende informatie en achtergronden).”
  Leon Klerks (Movares)
  “Veel kennis overgedragen. Praktijkvoorbeelden geven een goed beeld bij de theorie.”
  Cursist werkzaam bij gemeente
  “Afwisselend in onderwerpen, breed en diep tegelijk. Zeer positief.”
  Cursist werkzaam bij advies- en ingenieursbureau
  “Goed, veel aandacht voor praktische toepasbaarheid en achtergrond van de wetgeving/normen.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
  “Eye opener op het gebied van mogelijkheden bij (vergunningsvrij) omgaan met bestaande bouw.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
  “Goede opfrisser van kennis over de wetgeving en toelichting op de normen/regelgeving voor bruggen.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau