Cursus

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 1

Module 1 - Dag 1: Algemeen en Dag 2: Gebouwen

De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeel je een constructie en hoe ga je constructief om met regelgeving bij verbouwingen? In deze module wordt specifiek ingegaan op de wettelijke kaders en de toepassing bij gebouwen.

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken.

In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Wettelijke randvoorwaarden constructieve veiligheid en gebouwen

Tijdens deze module wordt ingegaan op de wettelijke kaders en toepassing bij gebouwen:

 • Leer je welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de wetgeving voortvloeien met betrekking tot het aspect constructieve (brand)veiligheid; een en ander onderscheiden naar de verschillende bouwpartijen 
 • Maak je kennis met verschillende wettelijke documenten zoals het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht 
 • Maak je kennis met de Eurocodes en hun rol bij de beoordeling van bestaande bouw 
 • Leer je optimaal gebruik te maken van de normbladen NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011, waarbij tevens belangrijke verschillen tussen het ontwerpen van een nieuw te bouwen bouwwerk en het beoordelen en/of veranderen van een bestaand bouwwerk worden uitgediept 

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.

Ga terug naar de overzichtspagina: Beoordeling constructieve veiligheid bestaande verbouw

 

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies € 1.450,00 excl. btw 21, 22 en 29 september 2022 (nog enkele plaatsen beschikbaar)
  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 1 € 1.050,00 excl. btw 21 en 22 september 2022 (nog enkele plaatsen beschikbaar)
  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 2 € 1.050,00 excl. btw 21 en 29 september 2022 (nog enkele plaatsen beschikbaar)
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. N.P.M. Scholten (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Ing. A. de Vries (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO MEC-Bouwlab)
  Cursusdata: 21 en 22 september 2022 (nog enkele plaatsen beschikbaar)
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.050,00 excl. btw
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Algemeen

  • De Wettelijke kaders
  • Uitleg NEN 8700/8701
  • Case 1: dakkapel
  • Case 2: Uitbouw en inleiding Case 3: Balkon huiswerk

   

  Gebouwen

  • Case 3: Balkon uitwerking
  • Case 4: Scheefstaande woning
  • Case 5 en 6: hergebruik kantoor
  • Case 7: gebruik monumentaal agrarisch gebouw als restaurant en
  • Case 8: Bestaande kas als winkel als uitwerking van de functionele omschrijving en evaluatie

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Goed voor kennisopbouw regelgeving. Lijkt simpel en is het niet: neus op feiten dat ik meer van regelgeving moet weten.”
  Bianca Derkzen (Rijksvastgoedbedrijf)
  “Leerzaam met nuttige cases.”
  Dennis Woudenberg (Royal Haskoning DHV)