Cursus

Sturen op teameffectiviteit - incompany training

Maak gebruik van ieders potentieel en verbeter jouw teamresultaten

Door effectief leiding te geven aan je teams versterk je het onderlinge vertrouwen en vergroot je de openheid en daarmee de resultaatgerichtheid van jouw team. In deze cursus leer je concreet welke stappen je kunt zetten om jouw team naar grotere prestaties te brengen.

Je weet dat er meer potentieel in je team zit maar het komt er niet uit. Je merkt dat jouw mensen elkaar niet aanspreken maar wel bij jou hun verhaal komen doen. Je vindt dat ze onvoldoende eigenaarschap tonen en individueel onvoldoende bijdragen. En regelmatig wordt uit andere hoeken van de organisatie aan jouw mensen getrokken, zowel gevraagd als ongevraagd. Dit maakt het sturen op teamdoelen erg lastig.

Hoe bouw jij vertrouwen in teams?

Na afloop van deze module:

 • ben je je bewust hoe je vertrouwen in het team verder uitbouwen;
 • heb je concrete tools hoe je de openheid binnen het team versterkt;
 • weet je hoe je teamleden zich meer eigenaar laat voelen van de te realiseren doelen;
 • heb je oog voor zowel tastbare zaken als het doel als de minder grijpbare zaken als emoties;
 • herken je de verschillende fasen van teamontwikkeling en ben je vaardig om het team naar een hoger niveau te brengen;
 • herken je de dynamiek van je team en weet daar op in te spelen;
 • ken je jouw eigen kracht en valkuilen in het aansturen van teams;
 • heb je concrete handvatten om met het team gedragen besluiten te nemen.
   

Deze cursus is onderdeel van Leiderschap van ingenieurs.

Bedoeld voor

Leidinggevenden

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Het doel van de training is dat jij jouw team stapsgewijs naar steeds grotere prestaties leidt. Dit doe je door het versterken van het onderlinge vertrouwen, het vergroten van de openheid en daarmee de resultaatgerichtheid van jouw team.

   

  Gedurende twee dagen wordt in een kleine groep intensief gewerkt. Door interactie word je uitgedaagd om theorie toe te passen en is er ruimte om van elkaar te leren.

  De training is gericht op persoonlijke verdieping en praktische toepassing. De opzet is kleinschalig, met acht tot twaalf deelnemers per groep. De training bestaan voor zo’n 30% uit theorie en 70% uit de toepassing van deze theorie in interactieve oefeningen. Het doel hiervan is dat concrete inzichten worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

   

  Ter voorbereiding op deze cursus wordt je gevraagd Lencioniscan in te vullen. Hiermee wordt zichtbaar waar het groeipotentieel in jouw team zit.

   

  Dag 1: Teamontwikkeling – zo stuur je op de verschillende fasen van ontwikkeling

  • De 3 principes van teamwerk (1. ieder heeft recht op een plek; 2. er is een logische ordening; 3. er is balans in geven en nemen);
  • Richting geven aan je team: doelen, resultaat, rolscherpte;
  • Leiden geven aan de interactie: omgaan met de diversiteit aan drijfveren, emoties, overtuigingen, irritaties;
  • Ervaren van hoe vertrouwen en openheid wordt opgebouwd.

   

  Dag 2: Besluitvorming – de vuistregels voor het creëren van draagvlak

  • Fasen in besluitvorming: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, actie;
  • Participatieniveaus: wie betrek je wanneer op welke manier in welke fase
  • Casusgericht inslijpen van de vaardigheden (van creëren van de context, het betrekken van de teamleden tot het nemen van het besluit).


  Dagelijkse routine:

  • Inloop vanaf 8.30 uur
  • Start training om 9.00 uur
  • Lunch om ongeveer 12.30 uur
  • Afsluiting rond 17.30 uur