Cursus

Bronbemalingen bij bouwprojecten

Faalkostenreductie en kwaliteitsverbetering met een gesloten bemalingsketen

Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leer je hoe je een gesloten bemalingsketen kunt realiseren voor een bouwproject, zodat schade aan de omgeving door verlaging van de grondwaterstand of door de bemaling zelf tot het verleden gaan behoren.

Deze cursus betreft het ontwerp en de uitvoering van een bemaling en gaat in op de wet- en regelgeving. Je leert om vanaf veldonderzoek via een goed ontwerp en een soepele vergunningsprocedure te komen tot uitvoering van een bemaling zonder problemen.

In de huidige praktijk zijn de schakels van het proces om te komen tot een goed lopende bronbemaling voor een bouwput of sleuf vaak niet verbonden. Je krijgt de theorie aangereikt en oefent met enkele praktijksituaties hoe je dit kunt verbeteren. De gesloten keten ligt binnen handbereik.

Bronbemaling verbeteren met een gesloten bemalingsketen

Na het volgen van deze cursus ben je:

 • op de hoogte van theorie en praktijk van een goede bronbemaling;
 • in staat de benodigde kennis te vinden, te verzamelen en te gebruiken om jouw bemalingsketen wel te sluiten;
 • in staat om de kwaliteit van jouw bemaling te verbeteren en faalkosten te reduceren.

 

Bedoeld voor

Geotechnische en civieltechnische adviseurs, bevoegd gezag, toezichthouders, constructeurs, aannemers, bemalers, projectontwikkelaars en ingenieurs.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. R. Lomulder (Fugro NL Land BV)
  Cursusdata: voorjaar 2024
  Dagindeling: dagcursus
  Prijs: € 1.357,00 excl. btw
  Prijs onder voorbehoud en inclusief CROW-CUR handboek bemaling van bouwputten en sleuven (4:2020).
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding, beschouwing problematiek en historie
  • Technische inleiding bemalingssystemen
  • Uitgangspunten bemalingsberekening
  • Regelgeving, vergunningverlening en handhaving
  • Faalmechanismen en risicobeheersing
  • Monitoring

  Dag 2

  • Berekeningen I + II
  • Praktijkvoorbeelden
  • Kostenpreventie uitvoering, onderhoud en calamiteiten
  • Voorkomen faalkosten door optimaliseren ontwerp