Cursus

Circulair drinkwater

Circulaire economie in de drinkwatervoorziening

Drinkwaterbedrijven lopen voorop in het toepassen van principes uit de circulaire economie. Er zijn geen restproducten meer, alles wordt hergebruikt als grondstoffen. Ook de thermische energie die aanwezig is in drinkwater wordt tegenwoordig benut, en met de toenemende perioden van droogte wordt steeds meer gekeken hoe water kan worden hergebruikt.

In deze cursus staan de kansen die de circulaire economie biedt aan de drinkwatersector centraal. Valorisatie van restproducten komt aan de orde, zoals calcietkorrels en zuiveringsslib, alsook de mogelijkheden om andere (circulaire) grondstoffen te gebruiken, water te besparen, thermische energie te benutten en waterkringlopen te sluiten. De focus ligt op technologie, maar ook juridische, economische en marktaspecten komen aan de orde.

De deelnemers worden uitgedaagd een roadmap te maken voor de introductie van de principes van de circulaire economie in hun eigen bedrijf of specifieke case.

Bijdragen aan een circulaire economie

Als cursist kun je antwoorden verwachten op de volgende vragen:

 • Waarom zou een drinkwaterbedrijf de principes van de circulaire economie omarmen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor drinkwaterbedrijven om circulair te werken?
 • Welke technologische aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn daarvoor nodig?
 • Welke juridische, economische en markttechnische aspecten komen erbij kijken?


Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en adviesbureaus die zich bezighouden met de alledaagse praktijk van drinkwaterbereiding en betrokken zijn bij innovaties in de drinkwatervoorziening.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr.ir. Jan Peter van der Hoek MBA (Waternet)
  Cursusdata: 27, 28 oktober 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle cursus materialen en catering
  Roosterinformatie: Klassikale cursus ook online te volgen. 2 hele cursus dagen op 27 en 28 oktober, vanaf 9:00 tot 17:00 uur. Een kennis sessie op de tweede dag van het einde van de cursus.Wat kunnen de deelnemers met de nieuwe kennis? Roadmap voor hun eigen bedrijf.
 • Programma

  Voorlopig programma


  Woensdag 27 oktober

  • Introductie
   prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek, Waternet / TUD
  • Overzicht reststoffen drinkwaterproductie, nuttige toepassingen, belemmeringen (juridisch, economisch, acceptatie, etc.)
   Olaf van der Kolk, AquaMinerals

  • Waterbesparing vraagt een watertransitie bij alle partijen in de waterketen
   ing. Ruben Wentink, Dunea

  • Discussie/ interactive session

  • Superlocal: Neighbourhood (re)design with circular water in mind
   Diederik van Duuren PhD, WML
  • Aquathermie drinkwater: Case Amsterdam Sanquin Douchewarmtewisselaars
   prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek, Waternet / TUD

  • Discussie/ interactive session, afsluiting
    

  Donderdag 28 oktober

  • Evides waterbedrijven duurzaamheids-programma: Klimaatneutraal Zonnepanelen op waterreservoir
   dr. ir. Bas Hofs, Evides
    
  • PWN vierde trap effluentzuivering: Gebruik vergaand gezuiverd effluent voor hoogwaardige toepassing
   dr. ir. Bram Martijn, PWNTechnologies
    
  • Discussie/ interactive session
    
  • Calciet hergebruik ontharding: Gebruik calciet in onthardingsreactoren, afzet naar andere industrieen
   ir. Onno Kramer, Waternet / TUD
    
  • Synthese /Wrap-up: Wat kunnen de deelnemers met de nieuwe kennis? Roadmap voor eigen bedrijf
   prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek – moderator, Waternet / TUD