Cursus

Damwandconstructies en bouwputten

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leer je de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

 • krijg je inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten;
 • leer je de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten;
 • wordt je ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden;
 • wordt ook jij een specialist in dit vakgebied.


In de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek damwandconstructies (deel 1 en 2) en de Richtlijn meten en monitoren van bouwputten. Deze dient de cursist mee te nemen of aan te schaffen bij cursus, het is mogelijk deze literatuur bij je inschrijving mee te bestellen tegen kostprijs. 


Bedoeld voor
Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties, werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek en verzekeraars van bouwprojecten.
 

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. J.H. van Dalen (DAED Ingenieurs), Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares)
  Cursusdata: 23, 24 mei en 6, 7 juni 2024
  Dagindeling: dagcursus
  Prijs: € 1.895,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Damwandconstructies (deel 1 en 2). Deze dien je zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus.
  Studiepunten: 12 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1

  • Ontvangst en registratie
  • Algemene beschouwing over de problematiek bij ontwerp en uitvoering van bouwputten in een bebouwde omgeving
  • Grondonderzoek en grondparameters
  • Geotechnische normalisatie en Eurocode
  • Bemalingen: Welke modellen zijn in welke gevallen nodig, respectievelijk voldoende
  • Vergunningen
  • Het inbrengen van damwanden

   

  Dag 2

  • Introductie praktische oefeningen
  • Benadering van de veiligheidsaspecten in theorie en in praktijk: Stappenplan van het CUR-Handboek
  • Berekeningsmethoden; elastisch ondersteunde ligger
  • Eindige elementenmethode 2D, 3D, normering, vervormingen
  • Omgevingsbeïnvloeding
  • DSheet toepassingen / oefening – LAPTOP MEENEMEN
  • De jurist in de bouwput; aansprakelijkheden en procedures

   

  Dag 3

  • Ontwerpaspecten van diepwanden
  • Stempelramen en verankeringen
  • Onderafdichting van bouwputten
  • Onderwaterbetonvloeren
  • Case onderwaterbeton
  • Case bouwput parkeergarage en ondergrondse waterberging Museumpark Rotterdam
  • Beheer en onderhoud van damwandconstructies

   

  Dag 4

  • Nieuwe ontwikkelingen damwanden
  • In de grond gemaakte ankers
  • De verzekeraar aan de kant
  • Case bouwput in de stad
  • Uitwerking
  • Evaluatie, uitreiking certificaten en afsluiting

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4
  “Cursus waarbij veel aspecten van bouwputten op een praktische wijze worden toegelicht.”
  Mark Vugts (ARCADIS 's-Hertogenbosch)
  “Leerzaam: meer achtergrondinformatie voor ontwerpberekening verkregen en leuke combinatie met de praktijk.”
  Lisette Hellinga (BT Geoconsult BV)
  “Super interessante en leerzame cursus, waar alle facetten van het onderwerp tot in de uitvoering van bouwputten aan bod komen.”
  Job Janssen (ABT BV)
  “Voor geotechnici een brede opfriscursus en een kans om de laatste ontwikkelingen bij te houden.”
  cursist van Witteveen+Bos Deventer
  “Goede verhouding breedte-diepte en theorie-praktijk, met goede verwijzingen naar verdiepende literatuur. Sterk aanbevolen!”
  cursist van BAM Advies & Engineering
  “Ik heb de cursus als goed ervaren. Prettige sfeer met gemotiveerde sprekers die goede kennis hebben.”
  cursist van Royal Haskoning DHV
  “Erg leerzaam en waardevol vanuit meerdere invalshoeken en disciplines”
  Derrik Snoeijer (Nationale Nederlanden)