Cursus

Drijvend Bouwen

Nieuwe mogelijkheden voor klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling

Klimaatverandering met als gevolg vaker en extremere droogte, wateroverlast en overstromingen zet het landgebruik van onze laaggeleden dichtbevolkte delta verder onder druk. Drijvend bouwen kan een klimaatadaptieve oplossing bieden voor de toenemende druk op de ruimte.

Water en bodem moeten weer leidend worden bij de inrichting van Nederland, maar hoe doen we dat? Drijvend bouwen is hier een logische en innovatieve oplossing voor wonen, werken (industrie, energie, voedsel, logistiek), recreëren, natuur en mobiliteit op water.

Bij drijvend bouwen als adaptieve ruimtelijk oplossing spelen vele aspecten een rol. Denk aan ontwerp en techniek, wet- en regelgeving, projectmanagement, beleidsvorming, vastgoedontwikkeling, maatschappelijke impact, duurzaamheid, ecologie en de relaties tussen al deze thema’s. Hier wordt tijdens deze cursus uitgebreid op ingegaan.

Klimaatadaptatie door bouwen op water

Leer meer over het innovatieve concept drijvend bouwen. Na het volgen van de cursus heb je:

 • Inzicht in de huidige en toekomstige mogelijkheden van drijvend bouwen
 • Inzicht in mogelijke bijdrage van drijvend bouwen aan klimaatadaptieve en duurzame ruimtelijke inrichting
 • Kennis over projectmanagement van drijvend bouwen projecten
 • Kennis over vastgoedontwikkeling en economische haalbaarheid van bouwen op water
 • Kennis over juridische haalbaarheid en aandachtspunten
 • Kennis over techniek en engineering van drijvend bouwen projecten
 • Inzicht in mogelijkheden van drijvend bouwen in slappe grond (bv veenweide gebied)
 • De mogelijkheid gehad om te netwerken en contact te leggen met koplopers op het gebied van drijvend bouwen

Bedoeld voor 

Beleidsmakers en planners bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheid, aannemers, ontwikkelaars, investeerders, ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs en ingenieurs, natuurorganisaties. 
 

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Duurzaam GWW of Circulair bouwen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. R.E. de Graaf-van Dinther (Blue21)
  Cursusdata: 15 november 2023
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 695,00 excl. btw
 • Programma

  Inloop en registratie

  Item 1 - Introductie Drijvend Bouwen, Hoe, wat en waarom?
  dr. ir. Rutger de Graaf-van Dinther, Blue21

  Item 2 - Engineering en technisch ontwerp
  drs. Ing. Jelle Vedder, Bartels & Vedder

  Item 3 - Juridische aspecten en wetgeving
  prof. mr. Pernille van der Plank, Open Universiteit en Houthoff

  Item 4 – Het ontwikkelingsproces van grootschalig drijvend bouwen projecten
  dr.ir. Koen Olthuis, Waterstudio (onder voorbehoud)

  Item 5 - Projectmanagement en realisatie van drijvend bouwen projecten
  Bart van Selm, Dutch Lotus

  Item 6 - Drijvend bouwen in slappe grond, toepassing in veenweidegebied
  ing. Welmoed Visser, MSc., Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)
  Arend van Woerden, MSc., Sweco

  Evaluatie, uitreiking certificaten en afsluiting
  dr. ir. Rutger de Graaf-van Dinther, Blue21