Cursus

Geotechnische risico's bij bouwprojecten

Geotechniek voor schade-experts

Grond en funderingen zijn de basis van elk bouwwerk, maar daarnaast ook een veel voorkomende oorzaak van bouwschade. Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen.

In deze korte cursus leer je de basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek. Je leert de belangrijkste geotechnische problemen en risico’s herkennen en er adequaat op te reageren. Daarnaast komen praktische geotechnische aspecten in deze cursus aan de orde.

De bouwput en verschillende funderingstechnieken staan in de cursus centraal. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsbeïnvloeding en de noodzaak van een goede vooropname. Je sluit de cursus af met een korte toets.

Hoe grond werkt

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je een overzicht en gevoel van hoe grond nu werkt;
 • Weet je de meerwaarde van grondonderzoek;
 • Ken je verschillende constructies die in de grond worden toegepast;
 • Ken je de belangrijkste geotechnische risico’s in een bouwproject.

 

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor (kandidaat) Register-Experts van het NIVRE. Andere geïnteresseerden worden, zij het beperkt, ook toegelaten.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. J.W.R. Brouwer (Geobest BV)
  Cursusdata: 4 en 11 juni 2019
  Dagindeling: 15:30- 20:00
  Locatie: Vianen
  Prijs: € 700,00 excl. btw
  prijs is inclusief alle materialen en catering
  In samenwerking met: NIVRE
 • Programma

  Dag 1

  Introductie cursus

  Geologie van Nederland

  Basisbeginselen Grondmechanica

  Uitvoeren en interpretatie grondonderzoek                                                             

       Waarom onderzoek

       Sonderen

       Boren (nemen van bodemmonsters)

  Risico’s in de geotechniek algemeen                                                                         

  Wat gaat er mis en waarom (foutenbronnen)

  Praktijkvoorbeelden

  Cursisten worden gevraagd om op dag 2 eigen praktijkvoorbeelden mee te nemen

   

  Dag 2

  Overzicht technieken in Nederland :

  Grondlichamen (zettingen en stabiliteit)

  Paalfunderingen

  Funderen op staal

  Bouwputten:

                  Type bouwputten en afdichtingen

                  Invloed van het grondwater

  Omgevingsbeïnvloeding

                  Vervormingen

                  Trillingen

                  Geluid

                  Bemaling

  Het belang van een goede vooropname en praktijkvoorbeelden deelnemers

  Eindtoets met ongeveer 15 multiple-choice vragen.