Cursus

Geotechnische risico's bij bouwprojecten

Geotechniek voor schade-experts

Grond en funderingen zijn de basis van elk bouwwerk, maar daarnaast ook een veel voorkomende oorzaken van bouwschade. Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen.

In deze korte cursus leer je de basisbeginselen van geotechniek en funderingstechniek. Je leert de belangrijkste geotechnische problemen en risico’s herkennen en er adequaat op te reageren. Daarnaast komen praktische geotechnische aspecten in deze cursus aan de orde.

De bouwput en verschillende funderingstechnieken staan in de cursus centraal. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsbeïnvloeding en de noodzaak van een goede vooropname. Je sluit de cursus af met een korte toets.

Hoe grond werkt

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je een overzicht en gevoel van hoe grond nu werkt;
 • Weet je de meerwaarde van grondonderzoek;
 • Ken je verschillende constructies die in de grond worden toegepast;
 • Ken je de belangrijkste geotechnische risico’s in een bouwproject.

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor (kandidaat) Register-Experts van het NIVRE. Andere geïnteresseerden worden, zij het beperkt, ook toegelaten. Voor het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat en heeft u recht op 6 NIVRE PE-punten.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  Introductie cursus

  Geologie van Nederland

  Basisbeginselen Grondmechanica

  Uitvoeren en interpretatie grondonderzoek                       

       Waarom onderzoek

       Sonderen

       Boren (nemen van bodemmonsters)

  Risico’s in de geotechniek algemeen                       

       Wat gaat er mis en waarom (foutenbronnen)

       Praktijkvoorbeelden

   

  Cursisten worden gevraagd om op dag 2 eigen praktijkvoorbeelden mee te nemen

   

  Dag 2

  Overzicht technieken in Nederland :

  Grondlichamen (zettingen en stabiliteit)

  Paalfunderingen

  Funderen op staal

  Bouwputten:

        Type bouwputten en afdichtingen

        Invloed van het grondwater

  Omgevingsbeïnvloeding

        Vervormingen

        Trillingen

        Geluid

        Bemaling

  Het belang van een goede vooropname en praktijkvoorbeelden deelnemers

  Eindtoets met ongeveer 15 multiple-choice vragen.