Cursus

Het gedrag van constructies bij een gas- of stofexplosiebelasting

Gas- of stofexplosies

De structurele responsanalyse als gevolg van typische industriële explosies (gas- of stofexplosies) bevindt zich nog in een beginstadium. Om de structurele respons tegen dergelijke explosiedrukken te voorspellen, wordt de ontwerpdruk van het betreffende item vaak toegepast als een 'veilige' benadering voor de explosieweerstand:

 • Soms wordt beweerd dat, omdat een explosie een ‘uitzonderlijke’ belasting is, het niet nodig is om gemeenschappelijke veiligheidsmarges toe te passen
 • Soms wordt gesuggereerd dat, door de zeer snelle belasting door een gas- of stofexplosie, apparatuur de neiging heeft (veel) sterker te zijn.
   

Hoewel normen voor gas- of stofexplosieventilatie verbanden leggen om de druk rond een explosie-ontluchting te berekenen, is het toch uitzonderlijk dat bij het toepassen van explosie-ontluchting wordt gecontroleerd of deze externe druk geen schade toebrengt aan naburige apparatuur of gebouwen. Meestal wordt gesteld: ontluchten moet in een veilige richting zijn en zolang ontluchten in de open lucht is, wordt ervan uitgegaan dat het veilig is.

Als een veiligheidsingenieur wordt gevraagd om de sterkte van bestaande constructies in te schatten bij blootstelling aan explosiedrukgolven, is de schatting meestal veel te hoog: vaak is zelfs de orde van grootte helemaal verkeerd.

Hoe om te gaan met het effect van gas- en stofexplosies op constructies

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Dynamiek van constructies gericht op explosierespons. Het beschrijft ook het materiaalgedrag bij zeer hoge belastingssnelheden en de gevolgen voor de explosierespons.
 • Sterkteberekeningen voorbij de elastische limiet, dus rekening houdend met plastische vervormingen. De berekeningsmethoden worden gepresenteerd. Ook wordt aangegeven hoe de faalgrens van constructies kan worden ingeschat.
 • Cilindrische vaten, met kegels en koepelvormige koppen of met een platte bovenkant. De algemene ontwerpformule wordt gepresenteerd, inclusief knikken (door externe overdruk). Explosie-effecten op gebouwen. Om het effect van een (bijvoorbeeld geventileerde) explosie op een naburig gebouw te kunnen voorspellen, wordt een samenvatting van beschikbare betrouwbare empirische gegevens gepresenteerd, in combinatie met een methode om de sterkte van industriële gebouwen in te schatten.
 • Waar installeer je een explosieopening en wat betekent dit voor de veiligheid van het milieu?
 • Praktische oplossingen van de theorie

Bedoeld voor

Het doel van deze cursus is om ingenieurs, die een basiskennis hebben van bouwtechniek, te informeren over het omgaan met het effect van gas- en stofexplosies op constructies. De cursus is bedoeld voor:
• Werktuigbouwkundigen, betrokken bij het constructief ontwerp van procesapparatuur
• Civiel ingenieurs die bouwen in explosiegevaarlijke gebieden
• Experts op het gebied van explosieveiligheid

Cursusleider
De docent is civiel ingenieur, gespecialiseerd in bouwtechniek, houdt zich bezig met het ontwerpen van een aardbevingssimulator en was gedurende meerdere jaren betrokken bij (experimenteel en theoretisch) onderzoek naar de structurele reactie op explosies.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A. Harmanny
  Cursusdata: 10 en 11 mei 2022
  Prijs: € 1.050,00 excl. btw
  Taal
  Dit programma wordt in het Engels gegeven.
 • Programma
  1. Korte introductie op de cursus
    
  2. Inleiding over: wat is eigenlijk een stof- en een gasexplosie. 
    
  3. Vanuit de structuur van staal wordt uitgelegd hoe het zich gedraagt bij belasting (elastisch, plastisch, versteviging). Op basis daarvan: wat gebeurt er bij hoge snelheid van belasten (explosies).
    
  4. Dynamica van constructies, toegespitst op het gedrag bij een explosie belasting. 
    
  5. Krachtsverdeling in statisch bepaalde- en statisch onbepaalde constructies, de gevolgen van ductiliteit. Plastische scharnieren. 
    
  6. Case 1: bepaal de krachtsverdeling in een raamwerk met behulp van plastische scharnieren. Inclusief bespreking. 
    
  7. De sterkte van gebouwen bij explosiebelasting: empirische regels en pragmatische schattingsmethodes. 
    
  8. De analyse van plaatvormige constructies. Vloeilijnen methode. 
    
  9. Case 2: analyse van de sterkte van een rechthoekig kanaal, inclusief mogelijke versterkingen. 
    
  10. Introductie in de norm EN14460:2018 “Explosion Resistant Equipment”. 
    
  11. Het gedrag van cylindrische constructies, met vlakke of bolle uiteinden, zowel bij inwendige overdruk als bij onderdruk.