Cursus

Kademuren

Ontwerp en uitvoering van kademuur en kade-elementen

De cursus gaat in op het ontwerpen van verschillende typen kademuren in zee- en rivierhavens volgens de meest recente ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken. Hierbij is aandacht voor het semi-probabilistisch ontwerpen van kademuren en kade-elementen en de eigenschappen en kosten van materialen.

Een goed ontwerp verdient een goed beheer. Beheerstrategieën maken daarom ook deel uit van het cursusprogramma. De investerings- en beheerkosten zijn mede bepalend voor het succes van een project. In de cursus wordt toegelicht hoe deze kosten vastgesteld kunnen worden.

Ten slotte worden enkele toekomstige ontwikkelingen in de bouw van kademuren gepresenteerd, gerelateerd aan ontwikkelingen van havenoverslagtechnieken, terminal layout en scheepsontwikkelingen. Je zult ook door buitenlandse experts worden geïnformeerd hoe zij de ontwikkelingen van schepen en het bouwen van kademuren zien.

Kademuur meer inzichtelijk gemaakt

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste technische aspecten bij het bouwen van kademuren
 • Leer je welke verschillende typen kademuren er zijn en welk type kademuur voor een gegeven situatie het meest geschikt is
 • Leer je de gegevens samen te stellen die van belang zijn bij het opstellen van een programma van eisen
 • Krijg je de laatste informatie van de onderzoeken op geotechnisch en hydraulisch gebied
 • Leer je van buitenlandse ervaringen bij de bouw van kademuren

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers werkzaam bij opdrachtgevers, opdrachtnemers van haveninfrastructuur, ingenieursbureaus, consultants en grote aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. E.J. Broos (Havenbedrijf Rotterdam NV (Port of Rotterdam))
  Cursusdata: 25 mei, 1 en 8 juni 2022
  Dagindeling: dagcursus met excursie
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.550,00 excl. btw
  Prijs onder voorbehoud Publicatie Quay Walls is optioneel bij te bestellen
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: 3 cursusdagen 9:00-17:00 en nader te bepalen excursiemiddag na 8 juni 2022
 • Programma

  Dag 1

  Inleiding en typen kademuren
  Dr.ir. J.G. de Gijt (TU Delft/Stadsontwikkeling Rotterdam)

  Programma van Eisen
  Ir. E.J. Broos (Havenbedrijf Rotterdam)

  Belangrijke ontwerpaspecten
  Dr ir. A.A. Roubos (Havenbedrijf Rotterdam) en ir. J. Putteman ( SBE Nederland)

  Grondonderzoek vertalen naar parameters
  Dr. ir. R. Spruit (Stadsontwikkeling Rotterdam)

  Afmeersnelheden en fender ontwerp
  Dr. ir. A.A. Roubos (Havenbedrijf Rotterdam)

  Ship shore interface (manoeuvreren, aanleggen, afmeren, walstroom)
  Ir. E.J. Broos (Havenbedrijf Rotterdam)


  Dag 2

  Detaillering kadeconstructies
  Ir. E.J. Broos (Havenbedrijf Rotterdam)

  Beheer en onderhoud
  Ing. H. Voogt (Havenbedrijf Rotterdam)

  FEM
  Ir. D.J.. Jaspers Focks (Witteveen+Bos)

  Aardbevingen
  Ir. D.J.. Jaspers Focks (Witteveen+Bos)

  Ontwerp van bodembescherming
  Ir. T. Blokland (Stadsontwikkeling Rotterdam)

  Uitvoering
  Ing. B. Oosthoek, (Havenbedrijf Rotterdam NV)


  Dag 3

  Plooi
  Dr. ir. D.J. Peters (Royal Haskoning/DHV)

  Geleerde lessen
  Ing. M.L. Broeken (Havenbedrijf Rotterdam)

  Corrosie
  Ing. M. Wormmeester (Havenbedrijf Rotterdam)

  Ervaringen in België
  Ir. T. van Autgaerden (Havenbedrijf Antwerpen)

  Onderzoek, toekomstige ontwikkelingen & digitalisering
  Ir. A.A. Roubos (Havenbedrijf Rotterdam)

  Bouwkosten en Afsluiting
  Ir. E.J. Broos (Havenbedrijf Rotterdam)

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Interessant en nuttig voor vakgebied.”
  S.C. de Mos (Havenbedrijf Rotterdam NV)
  “Een cursus die leerrijk is voor zowel ontwerpers, beheerders en uitvoerders van kademuren.”
  Glenn de Valck (SBE NV)
  “Deze cursus was goed te volgen voor iemand met (nog) weinig ervaring in deze discipline.”
  Joeri Kiekens (Jan de Nul NV)
  “Goed, zeer informatief. Wel graag meer aandacht voor diepwanden.”
  Cursist van Rijkswaterstaat
  “Leerzame cursus. Sommige onderwerpen gaan wel veel de diepte in.”
  B. Oosthoek (Havenbedrijf Rotterdam NV)
  “Interessante cursus, goed georganiseerd en goede locatie.”
  Cursist van Jan de Nul NV