Cursus

Nieuwe ontwikkelingen bij kustconstructies

In deze cursus leert u de nieuwste ontwikkelingen over kustconstructies, zoals golfbrekers, waterkeringen en (andere) steenbestortingen. Hierbij gaat het om ontwikkelingen van na het uitkomen van de Rock Manual.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het bepalen van de randvoorwaarden, het berekenen van de belastingen en de sterkte van constructies. Hiervoor zullen rekenprogramma’s als SWASH, SWAN en comFLOW worden besproken.

Recent onderzoek naar het gebruik van open filters, armour packing en de meetnauwkeurigheid van steenbestortingen wordt uitvoering behandeld, net als de inpassing van constructies in de omgeving.

Kustconstructies: van rekenmodel tot praktijk

In deze cursus:

 • krijgt u een overzicht van de mogelijkheden van nieuwe rekenmodellen voor het bepalen van de ontwerprandvoorwaarden van kustconstructies (zoals Swan, Swash en ComFLOW).
 • krijgt u een overzicht van de nieuwe inzichten in de stabiliteit van golfbrekers (de ontwikkelingen van na 2007).
 • krijgt u een overzicht van ontwerpmethoden voor kusten met bebouwing (boulevards, etc).
 • kent u de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van het ontwerpen van (geometrisch open) filters.
 • kunt u de theorie vertalen naar de praktijk door de getoonde praktijkcases.

Bedoeld voor

Ontwerpers en constructeurs van grootschalige kustconstructies en diegenen die vanuit hun opdrachtgeverschap daarbij betrokken zijn. Dus medewerkers van ingenieursbureaus, aannemers en overheid, maar ook voor docenten in het technisch onderwijs.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  Het gebruik van rekenmodellen (SWAN, SWASH, VOF) voor het ontwerp van kustconstructies
  ir. J.P.  van den Bos (TU Delft)

  Armour Units I (risicodenken in golfbrekerontwerp, veranderende pakking van armour units en krachten op de teen)
  ir. J.S. Reedijk (BAM-DMC)

  Armour Units II (teenontwerp)
  ir. G. Smith (Van Oord/TU Delft)

  Ecologie en steenconstructies, riffen
  ir. E.E.M. van Eekelen (Van Oord)

  Ecologische en milieuaspecten, CO2 footprint
  dr. B.K. van Weesenbeeck (Deltares/TU Delft)

  Case Study I (Marker Wadden)
  ir. J.K.  de Groot, Boskalis

   

  Dag 2

  Overslag over constructies (dijken en breakwaters)
  prof.dr.ir. J.W. van der Meer (Van der Meer Consulting BV/Unesco-IHE)

  Overslag over constructies en krachten op de bebouwing (boulevards)
  dr. T. Suzuki (Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen)

  Grensvlakstabiliteit onder filterlagen bij stroming
  ir. H.J. Verheij (TU Delft)

  Grensvlakstabiliteit onder filterlagen bij golfaanval
  dr.ir. M.R.A. van Gent (Deltares)

  Nieuwe kennis bij glooiingsblokken (resultaten recent deltagootonderzoek)
  ir. M. Klein Breteler (Deltares)

  Case study II (Cadzand)
  ir. R. de Rover (BAM- DMC)