Cursus

Omgaan met klimaatverandering

Aanpassen aan extreem natte, droge en warme periodes

Het klimaat verandert merkbaar. Maar hoeveel verandert er en wanneer? Hoe anticipeert de overheid met het beleid en welke slimme tools, concepten en maatregelen zijn klaar om geïmplementeerd te worden? En dan is er nog de uitdaging om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke opgaven.

In deze cursus leer je de nieuwste stand van zaken van klimaatdreigingen zoals meer heftige buien, versnelde zeespiegelstijging, extreme droogte en hitte. Je krijgt objectieve informatie waarop je je beleid kunt baseren en waarmee je je rekenmodellen kunt voeden.

Beleidsmakers nemen je vervolgens mee in het klimaatbeleid: van landelijke tot lokale schaal.  We tonen voorbeelden van goed klimaatbeleid en oplossingen om klimaatverandering op te vangen. Tijdens de cursus is er volop ruimte om vragen te stellen over je eigen casus of gebied.

Succesvol aan de slag met klimaatadaptatie

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je volledig op de hoogte van de watergerelateerde fysieke dreigingen als gevolg van klimaatverandering.
 • Ken je de omvang van deze dreigingen, de tijdschalen waarop ze optreden en de onzekerheden daarin.
 • Begrijp je het beleid op het gebied van klimaatadaptatie, van landelijke tot lokale schaal inclusief de verbinding met andere transities.
 • Ken je nieuwe oplossingen en concepten voor klimaatadaptatie.

 

Bedoeld voor
Medewerkers van ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.A.M. Hakvoort (HKV lijn in water BV), Dhr. Drs. D. Kern (Staf Deltacommissaris)
  Cursusdata: Verwacht najaar 2022
  Dagindeling: Dagcursus
  Locatie: In het midden van de land
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Dag 1: Dreigingen

  Dagleider: Hans Hakvoort, HKV

  Zeespiegelsteiging
  Fedor Baart, Deltares
  Hitte
  Lisette Jacobs, Hogeschool van Amsterdam
  Rivierafvoer
  Ralph Schielen, Rijkswaterstaat
  Neerslagtoename
  Hans Hakvoort, HKV
  Droogte
  Gé van den Eertwegh, KnowH2O
  Discussie en afsluiting
  Hans Hakvoort, HKV

  Dag 2: Beleid en tools

  Dagleider: Dolf Kern, Hoogheemraadschap van Rijnland

  Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie/Nationale adaptatie strategie
  Yigall Schilp, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Beleid voor droogte
  Rob Bouman, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Beleidstafel Droogte)
  Doorwerking in omgevingsbeleid
  Wouter Smit, Provincie Zuid-Holland
  Standaardisatie en verbinding andere beleidsvelden
  Tommy Bolleboom, Rijkswaterstaat
  Beleidsondersteunende instrumenten en processen: Klimaat effectatlas en klimaatschade schatter
  Hasse Goosen, Climate Adaptation Services (Stichting CAS)
  Discussie en afsluiting
  Dolf Kern, Hoogheemraadschap van Rijnland

  Dag 3: Concepten en oplossingen

  Dagleider: Hans Hakvoort, HKV

  Groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie in de stad Dordrecht
  Joy Pengel, Gemeente Dordrecht
  Actieplan klimaatadaptatie de Dommel
  Anja de Wit, Waterschap De Dommel
  Integrale risicoanalyse STOWA
  Bas Kolen, HKV
  Klimaatadaptatie Scandinavische steden
  William Veerbeek, IHE Delft
  Discussie en afsluiting
  Hans Hakvoort, HKV

  Bezoek WaterStraat