Cursus

Industrielawaai

Inzicht in geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door industriële bronnen

Het blok Industrielawaai, onderdeel van de post-hbo-opleiding Milieugeluid, behandelt alle aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen in relatie tot industrielawaai.

Aan de orde komen de fysische achtergronden, de milieuwetgeving, ARBO, de Wet geluidhinder en lawaaibeheersing. De aandacht gaat daarnaast uit naar de onderwerpen: rekenen aan industrielawaai, bronnen van industrielawaai, laagfrequent geluid en trillingen. Onderdeel van dit blok is ook het practicum industriegeluid meten.

Industrielawaai modelleren, meten en beheersen

Door deel te nemen

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid én trillingen
 • Krijg je inzicht in oorzaken van geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door industriële bronnen en de ingrepen om dit te beperken
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht in de buitenlucht, ten gevolge van industrielawaai
 • Leer je rekenen aan geluid in en rond gebouwen, al dan niet beïnvloed door scheidingsconstructies
 • ​Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, milieuwetgeving en ARBO en het Activiteitenbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur en meettechnieken

Bedoeld voor

 • Medewerkers bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trillingsbeheersing, industrielawaai
 • Medewerkers milieu en geluid bij overheden, zoals gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • Medewerkers van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • ​Medewerkers van toeleveranciers en opdrachtnemers die actief zijn in het vakgebied akoestiek en lawaaibeheersing

Certificering en diploma

Deelnemers die het blok Industrielawaai met succes hebben afgerond, krijgen een diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB). Als binnen twee jaar na afloop van het blok Industrielawaai ook de ontbrekende modules van de opleiding Milieugeluid met succes worden gevolgd, dan krijg je het erkende post-hbo diploma van het CPION.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw verwacht september 2024 (onder voorbehoud)

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
  Verkeerslawaai € 3.780,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
 • Informatie
  Cursusdata: verwacht september 2024 (o.v.)
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 3.920,00 excl. btw
  onder voorbehoud ivm mogelijke aanpassingen. incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: 28 dagdelen + eindproject + tentamens op 4 dagen
  Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur).
  In samenwerking met: SKB Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
 • Programma

  Studiebelasting 

  Totaal: 84 lesuren. Afhankelijk van uw ervaring en achtergrond dient u rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Lessen zijn op donderdag middag en -avond.

  Programma:

  De volgende onderdelen van de opleiding Milieu en Geluid maken deel uit van het blok Industrielawaai:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
   Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
   Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot gofl/bronnen/richtwerking
   Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortrplanting, absorptie, afscherming
   Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
   Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
   ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
   Wetgeving 
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG
   Meettechniek
  • Meettechniek: Werking 
   Hoe werkt de apparatuur
   Meettechniek: Uitvoering
   Analyse, uitvoering 
   Meetprakticum: Peutz/Mook
   Installaties / Trillingen / LFG
  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
   Trillingshinder/schade
   Laagfrequent geluid
   Trillinghinder/schade: SBR
   SBR1 en 2
   Laagfrequent geluid - LFG
   Hinder
   Industrielawaai en bronnen
  • Industrielawaai​: Bron
   Bronsterkte/bepaling
   Industrielawaai​: Overdracht
   Overdracht buiten
   Industrielawaai​: Grenswaarden
   WGH/meten/referentieniveau
   Industrielawaai​: Rekenen
   Voorbeelden
   Geluidbronnen​: Ontstaansmechanismen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   Geluidbronnen​: Brongerichte voorzieningen
   Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
   Geluidbronnen​: Overdrachtbeperkende voorzieningen, antigeluid
   Omkastingen, dempers, absorptie e.d.
   Geluidmodel​: Practicum rekenmodellen geluid​
   Het modelleren en berekenen van geluid met software
   Eindproject