Cursus

Verkeerslawaai

Inzicht in geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door verkeer

Het blok Verkeerslawaai, onderdeel van de post-hbo-opleiding Milieugeluid, behandelt alle aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen in relatie tot verkeerslawaai.

Aan de orde komen de fysische achtergronden van weg-, rail-, en luchtverkeerslawaai. Daarnaast wordt de relevante regelgeving behandeld, zoals de Wet geluidhinder en de geluidswetgeving: SWUNG 1 & 2.

Geluidbeheersing van: wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtverkeerslawaai

Door deel te nemen:

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid en trillingen
 • Krijg je inzicht in de oorzaken van geluidsoverlast door verkeerslawaai en trillingen en de ingrepen om dit te beperken
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht in de buitenlucht, ten gevolge van weg-, rail- en luchtvaartverkeer
 • Krijg je inzicht in het rekenen aan de geluidwering van gevels van gebouwen
 • Krijg je inzicht in de wetgeving: de Wet geluidhinder, milieuwetgeving en relevante onderdelen van het Bouwbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur

Bedoeld voor

 • Medewerkers bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trillingsbeheersing, verkeers- en industrielawaai
 • Medewerkers milieu en geluid bij overheden, zoals Rijkswaterstaat, gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • Medewerkers van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • Medewerkers bij ProRail, de luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die geluid in hun portefeuille hebben

Certificering en diploma

Deelnemers die het blok Verkeerslawaai met succes hebben afgerond, krijgen een diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB). Als binnen twee jaar na afloop van het blok Verkeerslawaai ook de ontbrekende modules van de opleiding Milieugeluid met succes worden gevolgd, dan krijg je het erkende post-hbo diploma van het CPION.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw september 2022

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw voorjaar 2023 (o.v.)
  Verkeerslawaai € 3.640,00 excl. btw voorjaar 2023 (o.v.)
 • Informatie
  Cursusdata: voorjaar 2023 (o.v.)
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 3.640,00 excl. btw
  incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: 27 dagdelen + eindproject + tentamens op 4 dagen.
  Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur).
  In samenwerking met: SKB Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
 • Programma

  Studiebelasting

  Totaal: 78 lesuren. Afhankelijk van uw ervaring en achtergrond dient u rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Programma:

  De volgende onderdelen van de opleiding Milieugeluid maken deel uit van het blok Verkeerslawaai:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  • Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot gofl/bronnen/richtwerking
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortrplanting, absorptie, afscherming
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
   dr.ir. W. van Keulen (VANKEULEN advies bv)
  • ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)
  1. Wetgeving 

  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
   E. Goudriaan (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
   E. Goudriaan (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
   E. Goudriaan (LBP Sight)
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG
   M. Huizer (LBP Sight)           
  1. Verkeerslawaai 

  • Wet Geluidhinder weg/rail: Wet Geluidhinder
   Zonering/normering/hogere waarden/reconstructies
   ing. H.G.J. Knoet (ARCADIS Nederland BV)
  • Wet Geluidhinder weg/rail: GPP Wet Geluidhinder 
   Productieplafond/Relatie overig
   ing. H.G.J. Knoet (ARCADIS Nederland BV)
  • Weg- en railverkeer: Wegverkeer
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Weg- en railverkeer: Railverkeer
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Weg- en railverkeer: Cumulatie
   ir. F.B.J. Elbers (Adviesbureau dBvision)
  • Luchtvaartlawaai: Introductie
   ir. F. Koopmans (Peutz BV)
  1. Bouwakoestiek 

  • Bouwakoestische voorziening
   Systematiek/methodiek
   Ing. S. Dijs (M+P Raadgevende ingenieurs BV)
  • Bouwakoestische voorziening
   Maatregelen
   Ing. S. Dijs (M+P Raadgevende ingenieurs BV)
  • Bouwakoestische voorziening
   Uitvoering
   Ing. S. Dijs (M+P Raadgevende ingenieurs BV)
  • Gevelisolatie: Methodiek 
   Karakteristieke geluidwering/rekenmethodes
   ing. G. Verbaan (DGMR BV)
  • Gevelisolatie: Uitvoering
   Uitvoering/berekeningen met hand/praktijkvoorbeelden
   ing. G. Verbaan (DGMR BV)
  1. Installaties / Trillingen 

  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
   ir. Th.B.J. Campmans (LBP Sight)
  • Trillinghinder/schade: SBR
   SBR 1 en 2
   Ir. M.T. Dijkstra (LBP Sight)
  • Geluidmodel (2x)
   Practicum rekenmodellen
   Th.J.B. Verheij (DGMR BV)
  • Eindproject
   dr.ir. W. Soede (Ardea Acoustics & Consult​)