Cursus

Verkeerslawaai

Inzicht in geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door verkeer

Het blok Verkeerslawaai, onderdeel van de post-hbo-opleiding Milieugeluid, behandelt alle aspecten die te maken hebben met geluid en trillingen in relatie tot verkeerslawaai.

Aan de orde komen de fysische achtergronden van weg-, rail-, en luchtverkeerslawaai. Daarnaast wordt de relevante regelgeving behandeld, zoals de Wet geluidhinder en de geluidswetgeving: SWUNG 1 & 2.

Geluidbeheersing van: wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtverkeerslawaai

Door deel te nemen:

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid en trillingen
 • Krijg je inzicht in de oorzaken van geluidsoverlast door verkeerslawaai en trillingen en de ingrepen om dit te beperken
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht in de buitenlucht, ten gevolge van weg-, rail- en luchtvaartverkeer
 • Krijg je inzicht in het rekenen aan de geluidwering van gevels van gebouwen
 • Krijg je inzicht in de wetgeving: de Wet geluidhinder, milieuwetgeving en relevante onderdelen van het Bouwbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur

Bedoeld voor

 • Medewerkers bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trillingsbeheersing, verkeers- en industrielawaai
 • Medewerkers milieu en geluid bij overheden, zoals Rijkswaterstaat, gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • Medewerkers van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • Medewerkers bij ProRail, de luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die geluid in hun portefeuille hebben

Certificering en diploma

Deelnemers die het blok Verkeerslawaai met succes hebben afgerond, krijgen een diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB). Als binnen twee jaar na afloop van het blok Verkeerslawaai ook de ontbrekende modules van de opleiding Milieugeluid met succes worden gevolgd, dan krijg je het erkende post-hbo diploma van het CPION.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Milieugeluid € 6.100,00 excl. btw verwacht september 2024 (onder voorbehoud)

  Losse modules

  Industrielawaai € 3.920,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
  Verkeerslawaai € 3.780,00 excl. btw verwacht september 2024 (o.v.)
 • Informatie
  Cursusdata: verwacht september 2024 (o.v.)
  Locatie: Utrecht
  Prijs: € 3.780,00 excl. btw
  onder voorbehoud ivm mogelijke aanpassingen. incl. digitale syllabi en dictaten, één tentamen per vak (en mogelijkheid tot hertentamen) en maaltijd tussen de dagdelen; excl. eventueel aan te schaffen boeken.
  Roosterinformatie: 26 dagdelen + eindproject + 5 tentamens.
  Lesdagen zijn op donderdagmiddagen (14:30 - 17:30 uur) en -avonden (18:30 - 21:30 uur).
  In samenwerking met: SKB Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
 • Programma

  Studiebelasting

  Totaal: 78 lesuren. Afhankelijk van uw ervaring en achtergrond dient u rekening te houden met een studiebelasting van 1 tot 1,5 keer het aantal lesuren.

  Lessen zijn op donderdag middag en -avond.

  Programma:

  De volgende onderdelen van de opleiding Milieugeluid maken deel uit van het blok Verkeerslawaai:

  1. Introductie

  • Repertorium: Inleiding
   Inleiding geluid als fysisch golfverschijnsel
   Inwerking geluid/hinder: Geluidhinder
   Effecten geluid/hinder/hinderscore/cumulatie
   Algemeen Fysisch: Trilling
   Van trilling tot gofl/bronnen/richtwerking
   Algemeen Fysisch: Voortplanting
   Geluidvoortrplanting, absorptie, afscherming
   Algemeen Fysisch: Akoestiek
   Geluid in ruimten, nagalm, galmstraal
   Algemeen Fysisch: FFT/psychoakoestiek
   Analyse, FFT, psychoakoestiek, auditief
   ARBO/Lawaaischade: Schade 
   ARBO regelgeving, lawaaischade jongeren/horeca/evenementen
   Wetgeving 
  • Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Inleiding recht/Wm/Wabo
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   LAeq/Lmax/Barim/Jurisprudentie
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening
   Indirecte hinder/geluidbeleid
   Omgevingswet - Ruimtelijke Ordening 
   RO/Bestemmingsplan/VNG
   Verkeerslawaai 
  • Wet Geluidhinder weg/rail: Wet Geluidhinder
   Zonering/normering/hogere waarden/reconstructies
   Wet Geluidhinder weg/rail: GPP Wet Geluidhinder 
   Productieplafond/Relatie overig
   Weg- en railverkeer: Wegverkeer
   Weg- en railverkeer: Railverkeer
   Weg- en railverkeer: Cumulatie
   Luchtvaartlawaai: Introductie
   Bouwakoestiek 
  • Bouwakoestische voorziening
   Systematiek/methodiek
   Bouwakoestische voorziening
   Maatregelen
   Bouwakoestische voorziening
   Uitvoering
   Gevelisolatie: Methodiek 
   Karakteristieke geluidwering/rekenmethodes
   Gevelisolatie: Uitvoering
   Uitvoering/berekeningen met hand/praktijkvoorbeelden
   Installaties / Trillingen 
  • Repertorium: Wiskunde
   Golven
   Trillinghinder/schade: SBR
   SBR 1 en 2
   Geluidmodel (2x)
   Practicum rekenmodellen
   Eindproject