Cursus

Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur

Beheersaspecten van projectbeheersing en integrale aanpak

Projectbeheersing geeft je handvatten voor de sturing van een project en draagt daardoor bij aan het succesvol behalen van resultaten. In deze cursus wordt stilgestaan bij alle aspecten en toepassingsmogelijkheden van integrale projectbeheersing zoals planning, raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie.

Een belangrijke uitdaging voor projectbeheersing is het overzicht houden op al deze aspecten en het borgen van de onderlinge samenhang. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn.

Tijdens de cursus leer je methoden om projectbeheersing in te richten in de eigen organisatie en ontwikkel je je vaardigheden als projectbeheerser. De manager projectbeheersing fungeert namelijk als spil in het web: hij zorgt dat stuurinformatie wordt genereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuur- en beslisinformatie.

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van projectbeheersing
 • Krijg je inzicht in de verschillende aspecten van projectbeheersing en hoe deze op te zetten en te beoordelen.
 • Leer je hoe je de integraliteit tussen deze aspecten kunt borgen.
 • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen op een eigen project
 • Wordt uitgebreid ingegaan op de rol, vaardigheden en competenties van de projectbeheerser


De training is zo opgezet dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk. Vooraf moeten de deelnemers onze Peilstok Projectbeheersing© invullen. Dit is een tool om te bepalen in hoeverre essentiële aspecten van projectbeheersing op orde zijn. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training, zodat de eigen ervaring van de deelnemers wordt gekoppeld aan de theorie.

Bedoeld voor

(beginnend) Managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan projectbeheersing. Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Rijksvastgoedbedrijf/Baktun)
  Cursusdata: 2, 3 , 16 en 17 november
  Locatie: Best Western Plus City Hotel Gouda
  Prijs: € 1.815,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie op de cursus
  • Achtergrond en noodzaak van en visie op projectbeheersing
  • Visie op projectbeheersing
  • Inrichten van PB; meten van de stand van zaken (Peilstok)
  • Projectmatig werken
  • Hoe ziet de projectmanager de rol van de MPB
  • Scopemanagement, met aansluitend oefening
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting


  Dag 2

  • Inleiding
  • Planningsmanagement, met aansluitend oefening en nabespreking
  • Kostenramingen, met aansluitend oefening
  • Financieel management
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting


  Dag 3

  • Inleiding op de dag
  • Risicomanagement, met aansluitend oefening
  • Uitvoeren van een risicoanalyse
  • Informatiemanagement, met aansluitend praktijkvoorbeelden
  • Kwaliteitsmanagement
  • Reflectie op Peilstok en Afsluiting


  Dag 4

  • Inleiding op de dag
  • Organisatie- en capaciteitsmanagement
  • Verantwoording en rapportages, met aansluitend oefening
  • Integraliteit van projectbeheersing
  • Rollen en vaardigheden van de projectbeheerser
  • In gesprek met een manager projectbeheersing: Praktijkverhaal van een gastspreker
  • Nabespreking
  • Verbetervoornemens, evaluatie en afsluiting
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Hoog tempo, wel voldoende interactiviteit, volgbaar en nuttig.”
  Anne de Zoeten (Royal HaskoningDHV)
  “Zeer leerzaam, intensief.”
  Roland Slangen (Gemeente Roermond)
  “Breed in disciplines en dat bondig in tijd. Door de vele verschillende disciplines veel nieuwe en verschillende inzichten.”
  Cursist werkzaam bij een adviesbureau
  “Goed, aandacht voor interactie/de persoon die de cursus volgt. Goed tempo (inhoud/praktijk in balans).”
  Cursist werkzaam bij een aannemer
  “Behandelt bouw GROTIKS, vlotte cursus, actuele sprekers, lekker interactief. Doen!”
  Gert-Jan van den Brink (DNV Netherlands B.V.)
  “Prettige uitleg met praktische voorbeelden en ook met name een fijne diversiteit in de groep.”
  Yarn van Bentum (incompany deelnemer Sweco)
  “Waardevolle inzichten in projectbeheersing voor een niet-projectbeheerser.”
  Merlijn van Beurden (incompany deelnemer Sweco Nederland BV)
  “Prettig. Professionele cursusleiders. Fijn dat er veel ruimte is voor interactie.”
  Nick Montenij (incompany deelnemer Sweco Nederland BV)
  “Prettige cursus, konden open gesprekken met elkaar voeren”
  Flip Peek (incompany deelnemer Sweco Nederland B.V.)