Cursus

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1

Alle ins en outs van de RISMAN methode

Deze module gaat in op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het daadwerkelijk toepassen van risicomanagement in projecten.

Bouw- en infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico’s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht dat de opdrachtnemer die risico’s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement.

Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico’s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico’s. 

Inzicht in toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management

Tijdens deze cursus:

  • Krijg je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management
  • Word je in staat gesteld de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie
  • Word uitgebreid ingegaan op alle ins en outs van de RISMAN methode: de stappen in een risicoanalyse, het begeleiden van risicobijeenkomsten en het implementeren van risicomanagement.
  • Oefen je in een spelsituatie in groepen met een case en leer je van vele praktijkvoorbeelden.


Deze module is onderdeel van de cursus Risicomanagement bij bouw en infrastructuur. Het onderdeel contracteren behoort niet tot deze module.

Bedoeld voor

  • Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden en regelgevers
  • Projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus
  • Werkvoorbereiders, planners en projectmanagers bij aannemingsbedrijven
  • Verzekeraars

Deel deze pagina

  • Modules
      omschrijving prijs start

    Gehele cursus

    Risicomanagement bij bouw en infrastructuur € 1.750,00 excl. btw 9, 10, 16 en 17 juni 2022

    Losse modules

    Risicomanagement bij bouw en infrastructuur: Module 1 € 1.450,00 excl. btw 9+10 en 17 juni 2022
    Risico-aspecten van contracteren € 695,00 excl. btw 16 juni 2022
  • Informatie
    Cursusleider(s): Dhr. Ir. B.P. van den Bunt (Van den Bunt Consult), Mevr. Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde), Mevr. Drs. D. van Well - Stam (Twynstra Gudde)
    Cursusdata: 9+10 en 17 juni 2022
    Locatie: Midden Nederland
    Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  • Programma

    Dag 1

    • Risicoanalyse in het projectproces
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO)
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

       
    • In kaart brengen risico’s
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

       
    • Vaststellen belangrijkste risico’s + oefening
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

       
    • In kaart brengen beheersmaatregelen + oefening
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

       
    • Begeleiden en organiseren van risicosessies
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde

       
    • Oefening begeleiden en organiseren van risicosessies
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
      Ir. F. Lindenaar, Twynstra Gudde


    Dag 2

    • Risicomanagement: een introductie
      Drs. D. van Well-Stam, Twynstra Gudde
       
    • Het implementeren van risicomanagement en case
      Dr.ir. M.Th. van Staveren, Van Staveren Risk Management
       
    • Het verzekeren van risico’s in theorie en praktijk
      C. Elderhorst, AON Risicomanagement
       
    • Risicomanagement door een Opdrachtnemer
      P.A.W. Beljaars, Van Hattum en Blankevoort BV
       
    • Risicomanagement door een Opdrachtgever
      Ir. S. Blokpoel, Ingenieursbureau Amsterdam IBA


    Dag 4

    • Recapitulatie voorafgaande cursusdagen
      Ir. B.P. van den Bunt, RWS GPO
       
    • Kwantificeren van onzekerheden
      Ir. A. Willems, Iv Infra BV
      Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV 

       
    • Case Kwantificeren van onzekerheden
      Ir. A. Willems, Iv Infra BV
      Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV 

       
    • Het grote Risicomanagementspel
      Ir. A. Willems, Iv Infra BV
      Ir. E.P. van Haastregt, VolkerInfra BV