Cursus

Slappe bodem: ontwerp en beheer

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

We staan voor de uitdaging om gebieden met een slappe bodem duurzaam te ontwikkelen. Hier spelen onzekerheden met klimaatverandering en bodemdaling een rol. De schade door bijvoorbeeld bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, kabels en leidingen, en gebouwen. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beheerst. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de nieuwe Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen, in stedelijk én landelijk gebied. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijg je meer handvatten met welke aspecten je rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. 

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

 • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
 • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
 • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
 • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
 • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
 • heb je meer inzicht in de raakvlakken met grondwaterbeheer, in zowel droge als natte perioden;
 • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

 • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
 • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.
   

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1 

  • Welkom, introductie raamwerk cursus
  • Slappe bodem: de problematiek
  • Geologie, bodemdaling, veenoxidatie en evt. satelietmetingen
  • Basis grondmechanica
  • Ophoogmaatregelen: basis + lichte ophoogmaterialen
  • Samenwerking: toewerken naar een gebiedsstrategie
  • Ophoogmaatregelen: geforceerde consolidatie + paalmatras
  • Wrap-up voor eerste dag

  Dag 2

  • LCA analyse inclusief praktijkvoorbeeld
  • Benodigd grondonderzoek / risicogestuurd grondonderzoek
  • Risico’s o.m. kabels en leidingen
  • Oefening
  • Restzettingseisen
  • Monitoring tijdens aanleg en onderhoud, incl. opvolging
  • Waterhuishouding
  • Afsluiting oefening en overall terugkoppeling lessons learned
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4
  “Interessante en bruikbare informatie, direct toepasbaar”
  Doreen van ’t Spijker (D. van ’t Spijker Consultancy)
  “Leerzame cursus, waarbij de theorie met de juiste diepgang en snelheid werd behandeld. Waarna veel aandacht werd gegeven aan de praktische aanpak van problemen tav de slappe bodem.”
  Cursist werkzaam bij een bouwbedrijf
  “Goede cursus voor introductie van problemen in de slappe bodem.”
  Arjan Smorgenberg (Rotterdam Engineering)
  “De cursus was erg informatief, ik heb er uit gehaald wat ik er van verwacht had.”
  Cursist werkzaam bij een advies en ingenieursbureau
 • Downloads