Cursus

Toetsen van hoogbouw

Constructieve aspecten bij het beoordelen van hoogbouwaanvragen

Hoogbouw kan de oplossing zijn voor de woningnood in Nederland. Het toenemend aantal nieuwbouwplannen moet vooraf worden getoetst. In deze cursus wordt ingegaan op de constructieve aspecten van toetsing, zowel van het ontwerp van de fundering als van het bovengrondse deel van hoogbouw.

Het toetsen van een hoogbouw vraagt om het beoordelen van vele ontwerpaspecten van de bouwaanvraag. Voorbeelden daarvan zijn de geschiktheid van de draagconstructie, fysische aspecten, dynamische eigenschappen, effecten van windbelasting, windhinder en mogelijk windtunnelonderzoek. Maar ook de interactie tussen de constructie en de fundering mag niet over het hoofd worden gezien.

Hoogbouw stelt daarnaast specifieke eisen aan de fundering. Niet alleen aan het ontwerp, maar ook aan de uitvoerbaarheid. Specifieke aandachtspunten zijn de stijfheid van de fundering, groepseffecten en de maakbaarheid. Meestal worden kelders aangelegd. In bebouwd gebied stelt dat hoge eisen aan de voorspelling van de effecten op de omgeving.

Constructieve toetsing ondergrond en bovenbouw

Tijdens de cursus leer je meer over:

 • de verschillende constructiesystemen en grond-constructie interactie;
 • de hoofdlijnen van de dynamica (eigenfrequentie en demping) en wind-engineering;
 • de normen, regelgeving en eisen die hoogbouw aan de fundering stelt;
 • de maakbaarheid van de fundering en of er voldoende rekening is gehouden met uitvoeringsaspecten;
 • monitoring, hoe dit te specificeren en daarmee om te gaan;
 • aandachtspunten, risico’s en kansen voor hoogbouw vanuit een technisch en constructief oogpunt.
   

Bedoeld voor

Toetsers van gemeenten, ontwerpers van ingenieursbureaus en aannemers, projectontwikkelaars.

 

Lees hier een interview met Martin Taams van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over dit onderwerp.

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Recente ontwikkelingen in het wonenCirculair bouwenOntwerpen en rekenen aan glasconstructies of Moderne houtconstructies

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: 9 en 16 april 2024
  Locatie: Best Western Hotel Gouda
  Prijs: € 1.150,00 excl. btw
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1: Ondergrond

  • Normen en regelgeving - veiligheidsfilosofie, RC / CC
  • Geologie en grondonderzoek - geologie van Nederland in kort bestek, type grondonderzoek, diepte en omvang, laboratoriumonderzoek, aandachtspunten.
  • Paalfunderingen - typen geschikt voor hoogbouw (vaak binnenstedelijk, grote belasting op een relatief klein oppervlak), kenmerken van deze typen, uitvoeringsaspecten, risicoprofiel paaltypen / kwaliteitscontrole,
  • Ontwerp paalfundering - paalgroepen, veerstijfheden (statisch en dynamisch), wind, horizontale belasting (soms met slappe bovenlagen), krachtswerking richting directe belendingen, interactieberekeningen bij cohesieve lagen, uitvoeringsvolgorde (eerst palen maken en dan ontgraven of andersom).
  • Zetting van hoogbouw - samendrukbaarheid van diep gelegen kleilagen, zettingsverschillen binnen een gebouw, zetting als functie van de tijd, effect zetting naar omgeving, parameterbepaling, rekenmodellen (DSettlement vs. Plaxis).
  • Bouwputten - omgevingseffecten (trillingen, vervormingen), fasering bouwput, uitvoeringsaspecten, bemaling, onderafsluiting
  • Monitoring - trillingen, zettingen, grondwaterstand, geluid


  Dag 2: Hoogbouw

  • Geavanceerde betonconstructies - hoogbelaste wandliggers, staal-beton constructies, detaillering
  • Fysisch NL EEM – theoretische achtergrond, probabilistische methodes, normen
  • Inleiding dynamica – eigenfrequentie, demping
  • Wind-engineering – dynamische effecten wind, windtunnelonderzoek, lokale winddrukken
  • Windhinder – CFD / Windtunnelonderzoek
  • Constructie systemen – kern, gevelbuis, outriggers, gietbouw, actieve demping
  • Grond-constructie interactie – horizontaal (hoogte steunpunt), verticaal (hoger bouwen, vijzels)
  • Vijzels
  • Wandliggers met hoge belasting


  Docenten

  • Dhr. ir. F.H. Middelkoop (Erik) - HaskoningDHV Nederland BV
  • Dhr. ir. G.J.A.M. Steenbergen (Gabriël) - Mos Grondmechanica BV
  • Dhr. ing. J. Vosdingh Bessem (Jasper) - Mos Grondmechanica BV
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “Erg interessant en informatief. Entourage zeer goed verzorgd. Ik ben er wijzer uit gekomen en daar ging ik voor.”
  Geert van Bakel (Sweco Nederland BV)
  “Interessant, met name het geotechnisch deel.”
  Cursist van cursus "Toetsen van hoogbouw"
  “Zeer informatieve cursus, wordt veel in behandeld en is zeer duidelijk.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
  “Vanuit mijn functie kijk ik naar maakbaarheid. Tijdens deze cursus heb ik inzicht gekregen hoe er vanuit ontwerp naar projecten wordt gekeken. Hierbij ben ik nu meer inzicht naar hoe ik naar projecten moet gaan kijken vanuit realisatie.”
  Jeroen van Summeren (Visser en Smit Bouw)
  “Erg leerzame cursus met interessante en boeiende onderwerpen.”
  Cursist werkzaam bij de overheid
  “Informatief en inhoudelijk sterk.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau