Cursus

Tweefasen-contracten

Voorbereiden, aanbesteden, samenwerken en beheersen

Projecten in bouw, infra en GWW worden steeds complexer en kennen meer risico’s en onzekerheden die op voorhand niet goed in te schatten zijn. Dat vergt wat van de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een reguliere aanpak is bij complexe projecten vaak geen optie. Een tweefasen-contract kan hierbij uitkomst bieden.

Bij deze contractvorm werken opdrachtgever en opdrachtnemer het project na gunning eerst gezamenlijk verder uit om onzekerheden en risico’s te reduceren. Pas daarna komen zij een prijs overeen. Na deze eerste fase volgt het beslismoment om wel of niet door te gaan met de daadwerkelijke uitvoering: fase twee van het contract. Deze nieuwe aanpak vraagt om een andere manier van contracteren en samenwerken.

Tijdens deze eendaagse cursus leer je wat het tweefasen-contract precies inhoudt, wanneer je het toepast en hoe je er in de praktijk invulling aan geeft. Er wordt ingegaan wat dit betekent voor de samenwerking en de nieuwe rollen voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Allereerst krijg je een theoretische basis voor een succesvolle toepassing, welke aan de hand van oefeningen en casuïstiek praktisch toepasbaar wordt gemaakt. Tot slot zal een opdrachtnemer zijn ervaringen uit de praktijk delen. 

Tweefasen-aanpak helpt complexe bouwprojecten vooruit

Na afloop van de cursus heb je inzicht in:

 • Het tweefasen-contract en wanneer het kan worden toegepast
 • Het nut, de voordelen, uitdagingen en dilemma’s van tweefasen-contracten 
 • Mogelijke wijzen van contracteren en hoe de belangrijkste verantwoordelijkheden en risico’s kunnen worden verdeeld 
 • Wat dit contract vraagt van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Hoe een tweefasen-contract kan worden voorbereid en aanbesteed
 • Hoe de onderzoeks- en ontwerpfase (fase I) kan worden ingericht en beheerst

Bedoeld voor

Iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd in het aanbesteden, contracteren en beheersen van tweefasen-contracten in bouw, infra en GWW sector.

 • Inkoop- en aanbestedingsadviseurs
 • Ambtelijke opdrachtgevers, medewerkers van bouw-, infra- en GWW-projecten bij overheden en private opdrachtgevers
 • Projectleiders, projectmanagers en medewerkers bij ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven
 • Projectleiders en projectmanagers van overheidsorganisaties en betrokken bij GWW projecten

 

Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Masterclass Management van complexe projectenRisicomanagement bij bouw en infrastructuurSamenwerken in BouwteamsSysteemgerichte Contract Beheersing of Duurzaam GWW.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr. J.L.C. Moonen (TwynstraGudde), Mevr. Mr. E.C. Schrijvers (TwynstraGudde)
  Cursusdata: 3 oktober 2023
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 650,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 1 cursusdag
 • Programma

  Introductie training, doel, voorstelrondje, verwachtingen en vragen
  Elske Schrijvers, TwynstraGudde

  Wat is een twee-fasen contract & waarom wordt het gebruikt
  Jeroen Moonen, TwynstraGudde

  Voorbereiding van tweefasen-contracten
  Jeroen Moonen, TwynstraGudde

  Casus – tweefasen-contracten toepassen in de praktijk
  Elske Schrijvers, TwynstraGudde + deelnemers

  Aanbesteding van tweefasen-contracten
  Elske Schrijvers, TwynstraGudde

  Praktische invulling van fase I
  Jeroen Moonen, TwynstraGudde

  Samenwerking in tweefasen-contracten
  Elske Schrijvers, TwynstraGudde

  Een tweefasen-contract in de praktijk
  Rosalie van Dijk, projectmanager Dura Vermeer

  Afsluiting