Cursus

Trends in de woonruimteverdeling

PAOTM-OTB: Functioneren van bestaande systemen en werkwijzen

De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden, waaronder ook kwetsbare groepen, doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden?
 • Wat kunnen we doen om de voorraad doelmatiger te benutten en doorstroming te stimuleren?
 • Hoe vinden we de juiste balans tussen passend toewijzen en het borgen van de leefbaarheid?

In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen. We gaan actief aan de slag met de uitdagingen uit uw eigen praktijk middels thuisopdracht en reflectie op praktijksituaties.

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers van corporaties en gemeenten, verhuurmedewerkers en woonconsulenten, managers wonen of woondiensten, vertegenwoordigers van huurorganisaties en professionals betrokken bij woonruimteverdeling

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. A. Ouwehand (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (BK)), Dhr. S. Kromhout (RIGO Research en Advies)
  Cursusdata: 15 en 16 juni 2020
  Prijs: € 1.195,00 excl. btw
  In samenwerking met: TUDelft MBE
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding woonruimteverdeling
  • Woonruimteverdeling in breder perspectief
  • Woonruimteverdeling in cijfers
  • Screenen, voorrang geven en weren op basis van de ‘Rotterdamwet’
  • Bespreken thuisopdracht
  • Diner

  Dag 2

  • Werken met/binnen de Huisvestingswet 2014
  • Betaalbaar wonen en maatwerk voor kwetsbare doelgroepen
  • Werk maken van doorstroming: senioren in beweging
  • Presentatie resultaten thuisopdrachten