Aanpak kankerverwekkende stoffen op het werk onder de maat

ma 16 augustus 2021

In Nederland overlijden jaarlijks 3.000 personen vroegtijdig door te hoge blootstelling aan kankerverwekkende stoffen tijdens het werk. Het beoordelen en toetsen van gevaarlijke stoffen bij bedrijven gebeurt nog onvoldoende. FNV spant zich al lange tijd in bij de SER om werkenden beter te beschermen en vindt dat het hoog tijd is dat de overheid strenger ingrijpt en beter handhaaft. En dat bedrijven zelf stappen zetten om het probleem aan te pakken.

De FNV heeft in mei aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat zij overwegen uit de SER-adviescommissie Grenswaarden op de werkplek te stappen als er geen verbetering komt omtrent de bescherming van werkenden bij aanwezigheid van giftige stoffen. Volgens de bond staat het argument van economische haalbaarheid in de weg bij het waarborgen van de gezondheid van werknemers. FNV wil een onafhankelijke vaststelling van haalbare grenswaarden bij werkgevers. Inspectie SZW moet daar een grote rol in spelen.

Slechts 7% beoordeelt en toetst volledig
Recent onderzoek toont aan dat maar 7% van de bedrijven een volledige beoordeling en toetsing voor alle gevaarlijke stoffen heeft gedaan. 70% doet geen enkele blootstellingsbeoordeling. Chroom-6-onderzoeken tonen tevens aan dat vaak ook niet bijgehouden wordt welke werknemers worden blootgesteld aan carcinogene stoffen. Dit alles kan komen door het ontbreken van goed beleid, implementatie van de juiste processen of onvoldoende kennis van de technische maatregelen of alternatieven. Er is bij veel bedrijven dus nog een wereld te winnen. Met een stevigere rol van de Inspectie SZW, die monitort, actiever handhaaft en strenger kijkt wat een haalbare grenswaarde is voor een bedrijf, kunnen de afspraken dwingender worden en de prestaties van bedrijven beter.

Carcinogene stoffen in jouw werkomgeving
Zijn er in jouw werkomgeving (mogelijk) kankerverwekkende stoffen aanwezig? En wil je weten hoe je bepaalt of een stof carcinogeen is? In de cursus Carcinogene stoffen leer je de risico’s in te schatten en krijg je handvatten om hier binnen jouw organisatie op de juiste manier mee om te gaan. Je wordt niet alleen op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichtingen, je leert ook hoe je voorspellingen kunt doen voor de toekomst zodat je jezelf en je collega’s beter kunt beschermen.

Bron: FNV.nl

None

Deel deze pagina