Beleidstafel en extra geld voorgesteld ter bescherming tegen extreem weer

ma 16 augustus 2021

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil met een beleidstafel leren van de recente wateroverlast in Limburg. Samen met alle betrokken partijen moet de wateroverlastsituatie in Limburg worden geëvalueerd om te bezien wat dit betekent voor het bestaande beleid. Eerder pleitte de demissionair minister al voor een half miljard extra per jaar om Nederland in de nabije toekomst beter te beschermen tegen extreem weer.

In de brief aan de Tweede Kamer beantwoordt minister Van Nieuwenhuizen de recente vragen van vier kamerleden over haar bereidheid om het bestaande waterprogramma sneller uit te voeren, en onnodige overlast zo te voorkomen. De minister wijst op de maatregelen die ten tijde van hoogwaters in de Maas van 1993 en 1995 zijn genomen, waarvan het resultaat onlangs in Limburg zichtbaar was. Voor diverse dijkversterkings- en rivierverruimingsmaatregelen bekijkt de minister komende periode wat de recente wateroverlast betekent voor de aanpak. Onder meer met een beleidstafel waarin de recente wateroverlastsituatie wordt geëvalueerd met betrokken partijen. Extra nadruk wordt in de brief ook gelegd op het programma Integraal Riviermanagement: “De wateroverlast in de Maasvallei onderstreept het nut van dit programma en houden van tempo voor het klimaatrobuust inrichten van onze rivieren”, aldus de minister.          

Om Nederland in de nabije toekomst beter tegen extreem weer te beschermen stelde de minister onlangs al voor dat het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro extra investeert. Volgens Van Nieuwenhuizen moet het halve miljard extra worden besteed aan het klimaatbestendig maken van spoor, wegen en vaarwegen.

Ben jij betrokken bij landelijke of lokale beleidsvorming en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en waterveiligheid? Onderstaande cursussen geven je een gedegen en actuele kennisbasis om succesvol aan de slag te gaan met deze opgaven:

Integraal riviermanagement - 2, 16 en 30 september 2021

Omgaan met klimaatverandering – 10, 17 en 24 november 2021

Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast – datum volgt

None

Deel deze pagina