Data science heeft de toekomst

vr 16 augustus 2019

Data science is onmisbaar voor de toekomst van veel bedrijven. Niet alleen in klassieke omgevingen zoals laboratoria en de industrie, maar in alle technische werkvelden. Data geeft inzicht in het verleden en het heden. Het opent deuren naar de toekomst: het is de basis voor strategische beslissingen en creëert kansen om actief te sturen naar oplossingen en groei.

Big data de baas blijven
Data leert je wat wel en niet werkt en laat onder andere zien waar de aandacht naar uit moet gaan. De hoeveelheden data en de complexiteit ervan groeit snel; big data, multivariate data en time series zijn hier voorbeelden van.
Voor elke organisatie is het van belang kennis en kunde van het vakgebied te actualiseren en trends te volgen. Data science is niet meer het domein van een kleine groep technici maar staat prominent op de agenda van directies en besturen.

Nieuwe trends en toepassingen
Naast beproefde statistische concepten zijn er tal van innovaties die nieuwe mogelijkheden bieden. De ontwikkelingen in AI gaan razendsnel. In steeds meer werkgebieden wordt de toegevoegde waarde duidelijk door concrete toepassingen. Machine learning speelt een steeds belangrijkere rol bij het inspelen op verwachtingen van klanten in de toekomst. Door met data-tools het digitale spoor van klanten te volgen en de data te gebruiken voor voorspelmodellen win je niet alleen veel waardevolle informatie maar blijf je ook de concurrentie voor.

Algemene en specialistische vaardigheden
Beschik jij over de inzichten en vaardigheden om verantwoord aan de slag te gaan met analyse van data? Wil jij je data overzichtelijk houden én relevant maken? PAOTM biedt een reeks cursussen aan waarin je brede statistische basiskennis opdoet of waarbij je, in de specialistische cursussen, voor verdere verdieping kunt kiezen. Ongeacht in welk (technisch) werkveld je actief bent.

Multivariate data analysis – vanaf 27 september
Essentials of predictive analytics – vanaf 1 oktober
Practical data science – vanaf 30 oktober
Data mining & business analytics – vanaf 27 november
Time series analysis and forecasting – vanaf 16 maart

None

Deel deze pagina