‘Met DuboCalc maak je integraal de beste keuze’

De weg naar duurzame waterbouw vraagt om investeringen in kennis en innovatie, voor de gehele levenscyclus van een product. Ter ondersteuning van de duurzame ambities en bepaling van de milieubelasting van GWW-projecten wordt DuboCalc steeds meer gebruikt. PAO Techniek en Management sprak Bas Mentink, specialist DuboCalc en cursusleider van de nieuwe, gelijknamige cursus, over de huidige toepassing en het groeiende belang van DuboCalc in de waterbouw.

Wat is DuboCalc?

‘DuboCalc is een softwaretool, ontwikkeld door Rijkswaterstaat en gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA), die het mogelijk maakt om varianten van een (waterbouw)werk integraal te vergelijken op elf verschillende milieu-impacts, zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, verzuring en toxiciteit. Als resultaat worden deze milieu-impacts uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). Hiermee kies je een oplossing die voor allerlei milieuproblemen het beste is.’

Hoe wordt het op dit moment toegepast?

‘Ik zie dat DuboCalc, en de MKI-score in het algemeen, steeds meer wordt toegepast in EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) van aanbestedingen. Rijkswaterstaat is als eigenaar heel actief om DuboCalc als EMVI-criterium in verschillende contracten op te nemen. Maar ook Prorail, provincies, gemeenten en waterschappen passen het steeds meer toe.

Alle grote aannemers hebben de toepassing van DuboCalc inmiddels geprofessionaliseerd, waarmee de reductie van hun milieu-impact inmiddels structureel wordt meegenomen. Kleinere aannemers, zoals het MKB, komen er nu ook steeds meer mee in aanraking, doordat gemeenten het in kleinere RAW-bestekken toepassen.’

Hoe ver is de waterbouwsector met DuboCalc?

‘DuboCalc is oorspronkelijk ontwikkeld met het oog op infrastructuur van Rijkswaterstaat, maar daar gaat verandering in komen. De Unie van Waterschappen is slagvaardig van start gegaan met een project om verschillende waterbouwkundige bouwelementen toe te voegen aan de DuboCalc-bibliotheek, zodat het programma nog veel geschikter wordt voor de waterschappen. De toenemende vraag vanuit hen is dan ook merkbaar, gezien de twee waterschappen die ik op reguliere basis ondersteun met de toepassing van DuboCalc in aanbestedingen.’

De Unie van Waterschappen is ook specifiek voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bezig om DuboCalc toegankelijker te maken. Het doel hierbij is om verschillende standaardingrepen binnen bijvoorbeeld dijkversterkingen voor te programmeren, zonder alle afzonderlijke bouwelementen in het programma te moeten verzamelen.

Daarnaast wordt DuboCalc ook in aanbestedingen voor baggerprojecten gebruikt. Bijvoorbeeld de aanbesteding van Rijkswaterstaat in de Rotterdamse haven, waar de MKI-score ook wordt uitgevraagd. In DuboCalc zijn verschillende scheepsbrandstoffen waar aannemers uit kunnen kiezen.’

Wat verwacht je van DuboCalc in de toekomst?  

‘Ik voorzie dat DuboCalc, zoals bij Rijkswaterstaat en Prorail, op termijn veelvuldig zal worden toegepast in zowel projecten als grotere contracten. Hiermee is nog veel impact te bereiken. Ik denk dat de ambitie van Rijkswaterstaat om vanaf 2020 alle aanbestedingen met DuboCalc uit te voeren op termijn ook wordt gevolgd door de waterschappen.’

Niemand kan om de CO2-opgave heen. Op de voet gevolgd door andere milieuproblemen, zoals uitputting van grondstoffen en schade aan ecosystemen. DuboCalc is een manier om, met de Levenscyclusanalyses die erin meegenomen worden, integraal de beste keuze te maken.’

Waarom moet je de cursus DuboCalc volgen?

‘In twee cursusdagen behandelen we alle facetten van het werken met DuboCalc. Dus het programma zelf, de achterliggende LCA-rekenmethodiek en implementatie in aanbestedingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Praktijkervaringen behandelen we uiteraard ook. Het geeft dus een heel compleet beeld. Als je in de waterbouw te maken hebt met duurzaamheid en aanbestedingen dan is kennis van DuboCalc een vereiste.’

Lees meer over de cursus DuboCalc en bekijk ons volledige cursusaanbod in waterbouw.

Beeld: beeldbank.rws.nl

None

Deel deze pagina