Miljoenennota lost problemen stroomnet niet op

vr 15 oktober 2021

Op 21 september presenteerde het kabinet de Rijksbegroting en Miljoenennota, met het klimaat als belangrijk thema. De op Prinsjesdag gepresenteerde investeringen voor de energietransitie zijn echter ontoereikend om de problemen met het volle stroomnet op te lossen, stelt Netbeheer Nederland.

De netbeheerders zijn blij dat het kabinet met investeringen in het waterstofnetwerk en extra subsidies voor verduurzaming van de gebouwde omgeving de weg inslaat naar een toekomstig geïntegreerd energiesysteem. De dringende vraag om concrete oplossingen te bieden en een regierol te nemen voor de grote uitdagingen op het elektriciteitsnet zijn echter nog niet ingevuld.

Investeren in projecten én mensen
In de plannen van het kabinet ontbreken essentiële keuzes om de uitvoering van het toekomstige energiesysteem te versnellen, zegt Netbeheer Nederland. Waaronder regie vanuit de overheid, versnelling van ruimtelijke ordeningstrajecten en de financiering van de elektriciteitsnetten. Dit zijn urgente onderwerpen omdat de ontwikkeling van de energie-infrastructuur vraagt om grote keuzes op korte termijn. Ook is het snel scholen van voldoende technisch personeel nodig voor het kunnen realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord.

Meer prikkels
Goed nieuws is dat het kabinet maatregelen neemt die leiden tot vermindering van de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Zoals het schrappen van de dubbele belasting op energieopslag, het Nationaal Isolatieprogramma voor de gebouwde omgeving en de stimulering van hybride warmtepompen. Om efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet te bevorderen om daarmee ook meer productie van hernieuwbare elektriciteit te behalen zijn echter meer prikkels nodig. Voorbeelden hiervan zijn uitgestelde levering van stroom door grote elektriciteitsproducenten. Dit type maatregelen maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit op het net optimaal in te zetten, terwijl de netbeheerders zelf ondertussen op volle kracht bezig zijn met uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Door concretere stappen van het volgend kabinet, een prominente regierol, snellere vergunningverlening en prioritering van projecten en het opleiden van technisch personeel op alle niveaus kan het energiesysteem sneller omgebouwd en beter benut worden.

Jouw professionele rol in de energietransitie
Heb jij in je werk te maken met het stroomnet en de actuele uitdagingen die hier spelen? In de cursus Power quality krijg je inzicht in de bronnen die stroom en spanning beinvloeden en hoe je oplossingen kunt integreren om de kwaliteit van de stroomlevering te waarborgen. Komt het tot storingen of uitval, zoals vorige week in Utrecht en Maarssen? In de cursus Beveiliging van elektriciteitsnetten leer je falen van het net te analyseren en hoe en waar je verschillende beveiligingsmaatregelen toe kunt passen om de negatieve gevolgen voor de energielevering te beperken. Na afloop heb je de meest actuele kennis en praktische vaardigheden in handen om direct toe te passen in je eigen praktijk.

Bron: Solar Magazine

None

Deel deze pagina