Leiderschap van Ingenieurs

Leiderschap is een breed thema. Van jou als leider wordt gevraagd visie te ontwikkelen, mensen te betrekken, te motiveren en te laten groeien. Het doel daarvan is meestal: samen succesvol zijn voor de organisatie. Veel professionals en leidinggevenden zoeken naar antwoorden op vragen over de effectiviteit van hun persoonlijk leiderschap. PAOTM biedt hun concrete oplossingen en interventies door middel van vernieuwde leiderschapsmodules. Deze modules worden georganiseerd in samenwerking met The LMS Group.

Leiderschap is richting geven en samen met anderen resultaten boeken. Dit vraagt om bewustzijn, om inzicht in jezelf en in karakters van anderen. Om effectief te kunnen samenwerken zijn hiervoor handvatten nodig.

De vernieuwde leiderschapsmodules zijn ontwikkeld in samenwerking met mensen die werken bij technische organisaties. Daardoor zijn de cursussen praktisch toepasbaar. Kenmerkend voor The LMS Group is dat zij naast ‘hard’ skills ook ‘soft’ skills zichtbaar en meetbaar maken.

Er zijn modules voor professionals en voor leidinggevenden. Laatstgenoemde worden aangeboden voor verschillende senioriteitsniveaus.

In alle modules wordt theorie afgewisseld met praktijk. Jouw eigen casuïstiek staat steeds centraal in het leerproces. De cursusleiders hebben ruime ervaring met verschillende, vooral ook technische, organisaties in Nederland en daarbuiten.

Het totale curriculum is gebaseerd op het werk van de ‘Learning & Development Architect’. Elke module richt zich op ontwikkeling van een deel van de leiderschapsthema’s uit deze L&D Architect.

 

None

Leiderschap van Ingenieurs bestaat uit: