Nieuwe normering waterveiligheid (INNW)

Per 1 januari 2017 geldt de Nieuwe Normering Waterveiligheid met normen op basis van overstromingskansen. Om de overgang naar de nieuwe normen soepel te laten verlopen, hebben PAO Techniek en Management, Wateropleidingen en HKV lijn in water een opleidingsprogramma ontwikkeld voor de gehele sector. Dit opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' (INNW) is ontwikkeld in opdracht van STOWA.

De cursussen gaan in op het ontwerp- en beoordelingsproces van dijken en het gebruik van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI). Je leert hoe het beoordelingsproces wordt ingericht. Je leert de toepassing van verschillende toetssporen en de werking van het WBI. Je past de opgedane kennis toe op een praktijkcasus. Je combineert de beoordelingsresultaten per toetsspoor tot een totaaloordeel  en weet welke vragen je moet beantwoorden in de rapportage. Benodigde data, analyse en gevoeligheidsanalyse maken standaard deel uit van elke cursus. Daarnaast zijn er ook cursussen voor beleid.

Medewerkers van Rijkswaterstaat, de waterschappen en IL&T kunnen in 2020 kosteloos deelnemen aan deze cursussen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vergoedt de deelname.

Opleidingsprogramma INNW


Nieuwe normering waterveiligheid (INNW) bestaat uit: