Samenwerken aan de openbare ruimte

Tot voor kort waren uitsluitend de vakmensen beheer en de financieel controllers verantwoordelijk hoe de openbare ruimte schoon en heel te houden, onder andere door doelmatige inzet van de beschikbare middelen, het borgen van de kwaliteit en het beperken van de risico’s. De beleving van de gebruikers raakte echter steeds meer op de achtergrond.

Maar het tij keert. De nieuwe Omgevingswet gaat het werkveld veranderen. De ‘zachte’ kant van het beheervak wordt steeds belangrijker. Gedragsdeskundigen en omgevingspsychologen doen hun intrede in het vakgebied. In de toekomst is een open houging ten opzichte van gebruikers van de openbare ruimte een vereiste. Daarnaast zijn er grote relevante opgaven zoals de klimaatopgave en de woningbouwopgave.

Voor effectieve sturing op de inrichting, het onderhoud en het gebruik van de openbare ruimte is specifieke kennis over mensen en gedrag nodig. Daartoe heeft PAOTM in samenwerking met Planterra een reeks cursussen ontwikkeld om samenwerken binnen de openbare ruimte te bevorderen. Deze cursussen geven je handvatten om je handelswijze op deze nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten en om het beheervak te versterken. Het totale overizcht van cursussen is zichtbaar in onderstaand schema. De cursussen die in 2018 beschikbaar zijn vind je daaronder.

Heb je vragen over deze reeks cursussen? Neem contact met ons op via 015 - 278 46 18 of info@paotm.nl.

None

Samenwerken aan de openbare ruimte bestaat uit: