Warmtetransitie

De warmtetransitie is complex. Er zijn veel betrokken partijen, waarbij afstemming noodzakelijk is op alle niveaus. In de zoektocht naar duurzame energiebronnen is objectieve informatie over de verschillende technieken onmisbaar. In onze cursussen leer je de nieuwste stand van zaken van deze technieken.


Warmtetransitie bestaat uit: